1. Görs det fortfarande något för att förbättra säkerheten när det gäller data som webbtjänsterna samlat in? Vad?

Lagstiftarna inom EU strävar hela tiden efter att förbättra webbtjänsternas säkerhet genom att stifta nya lagar eller förbättra gamla. Likaså övervakar säkerhetsmyndigheterna läget. Användningen av insamlade data övervakas och hela tiden utfärdas straff för felaktig insamling eller användning av data. Olika företag och organisationer utvecklar verktyg, applikationer och koncept som gör det möjligt att antingen själv eller på annat sätt begränsa och följa datainsamlingen. I många EU-länder erbjuds människor mycket kunskap och nya färdigheter som gör att de själva kan bli mer medvetna och kompetenta till exempel i dataskyddsfrågor. 

Att utveckla kompetensen inom dataekonomi är viktigt.