2. Varför borde var och en känna till de centrala principerna i EU:s dataskyddsförordning?

”Var och en har rätt till skydd av sina personuppgifter. Dataskydd är en grundläggande fri- och rättighet, som tryggar tillgodoseendet av den registrerades rättigheter och friheter vid behandling av personuppgifter. Syftet med dataskydd är att ange när och under vilka förutsättningar personuppgifter kan behandlas.” Källa: Dataombudsmannens byrå

Följer alla tjänsteleverantörer EU:s dataskyddsförordning?

Ett företag ska följa EU:s dataskyddsförordning om det är beläget inom EU, behandlar personuppgifter inom EU, övervakar individers beteende inom EU eller erbjuder varor eller tjänster inom EU.

Hur övervakas genomförandet av EU:s dataskyddsförordning?

Dataombudsmannen i varje EU-stat övervakar dataskyddet och kränkningar av det.

Hur kan man ta reda på vilka uppgifter tjänsterna har samlat in?

När du vill granska dina uppgifter, läs instruktionerna på Dataombudsmannens byrås sidor, rubriken ”Gör så här”.

Läs mera