3. Varför samlar digitala tjänster in information om användarna?

I de största sociala medierna, såsom TikTok, Instagram och Youtube eller sökmotorer, såsom Google och Bing, samlas uppgifter huvudsakligen in för riktad reklam och försäljning av reklamutrymme. 

  • Helt vanliga, inhemska företag samlar också in information, eftersom de vill förstå dem som använder deras tjänster och till exempel med hjälp av data utveckla sin service så att den blir bättre eller för att skapa helt nya tjänster. Man måste dock förstå att vanliga företags förmåga eller vilja att samla in data om människors beteende på nätet är betydligt sämre än hos de största sociala medierna eller sökmotorerna. Ett välkänt, inhemskt företag följer sannolikt inte varje rörelse du gör på nätet. 
    • En stor del av de digitala tjänsterna och plattformarna finansieras genom försäljning av reklam. Reklamerna ger bättre avkastning när de kan riktas till rätt konsumenter. Därför samlas information in om användarna för att annonserna ska fungera och ge bättre avkastning.