8. Varför skulle integritet vara viktigt? Får man inte dela allt om man vill?

Integriteten är oerhört viktig med tanke på människans utveckling, psykiska ork och tankefrihet. Dina egna angelägenheter kan ha att göra med drömmar, bekymmer, längtan eller glädje. Man har rätt till att alla ovan nämnda saker hålls privata, andra har ingenting att göra med dem. Även åsikter är privata angelägenheter om man inte själv vill berätta om dem. När en människa börjar känna att hon saknar integritet, skapar det ångest och får henne att reglera det hon gör för mycket. Det kan hindra en människa från att uttrycka vad hon egentligen tycker om något, även när det är viktigt. Det kan också ha en negativ inverkan på förmågan att vara kreativ. Om vi har utrymme för privatlivet och får ha det i fred, kan vi fundera på saker och låta dem mogna, och också vara mer genuint öppna när det är läge för det. Det vi gör på nätet återspeglar på ett eller annat sätt vårt liv och är därmed en privat angelägenhet.

Det är viktigt att förstå att den egna integriteten också påverkar andras integritet. Ju mer man delar data medvetet eller omedvetet, desto mer berättar det också om människans närmaste krets. Det enklaste exemplet är när man ger en app eller telefon tillstånd att använda sina kontaktuppgifter.  Då delar man också information om andra som kanske inte ens vill det. Även i detta fall är "min integritet" "vår integritet".

Det är också viktigt att förstå att även om en person har rätt att få sina egna uppgifter raderade, kan uppgifter som publicerats på nätet sannolikt aldrig raderas helt och hållet. Om man senare ändrar sig i fråga om vad man vill dela om sig själv, kan det alltså hända att man inte kan påverka saken så mycket som man skulle vilja. 

Något att fundera på: Integritetens betydelse i vardagliga situationer

Det är särskilt svårt för unga att uppfatta integritetens betydelse, men exempel tagna från vardagen kan hjälpa.

 

Vilka är de situationer eller platser där integriteten är nödvändig?

Något att fundera på: Vilka uppgifter om dig själv delar du med dig till andra? 

  1. Är du en pålitlig vän? Håller du en hemlighet som en vän eller närstående berättar för dig?
  2. Drar du för gardinerna framför fönstret på kvällarna? Stänger du toalettdörren?
  3. Om en okänd person på gatan ber om alla dina lösenord och användarnamn, ger du dem till honom då?
  4. Berättar du allt – alltså precis allt – för dina vårdnadshavare eller klasskamrater om vad du tänker om dem?
  5. Kan du ställa dig framför klassen och ärligt och detaljerat berätta om din största personliga sorg eller ditt största bekymmer just nu?
  6. Vill du gå ut på gatan och ropa ut vem du är förälskad i?
  7. Skulle du kunna låta vem som helst på en släktträff eller i klassen gå igenom din telefon?

Sociala medier kan dra förvånansvärt många slutsatser om varje användare redan på basis av några tiotals likes, en video man tittat på eller vem man är kompis med. Slutsatser, om till exempel dina politiska värderingar, din sexuella läggning, din inkomstnivå, dina boendeförhållanden, din familjesituation, din kost, dina motionsvanor, din musiksmak, kan göras på basen av allt data. Av allt detta dras slutsatser och i praktiken utnyttjas det på den globala reklammarknaden genom att rikta reklambudskap och andra budskap till dig.

Berättar du för personen som jobbar i kassan i din närbutik om innehållet i din garderob och om din relation? När du handlar på nätet har du berättat det för näthandlaren om du inte har sett till att skydda din integritet väl.

Hur kan man hitta en balans mellan att dela uppgifter och att avvisa delning? Hur vet man om det är till mer nytta än skada att dela uppgifter?

​​​​​​​Ingen är ensam med det här problemet, utan runt om i världen och till exempel i alla EU-länder funderar man på hur man kan hitta en lämplig balans mellan utnyttjandet av data och exempelvis individens rättigheter. Barn och unga ska skyddas mot nackdelarna av överdriven insamling av data, och å andra sidan har de rätt att veta hur det system som byggts upp under åren fungerar. De vuxna bär alltid ansvaret för detta. Med tanke på kontrollerad hantering av data och skydd av privatlivet kan man ha som princip att det är bäst att barn och unga delar sina egna data så lite som möjligt. När du hittar en tjänst som är mycket viktig för dig (t.ex. av hälsoskäl), kan du granska dess användarvillkor, tjänsteproducenten och de tillstånd den kräver, och först sedan fatta besluta om att dela data.

Å andra sidan vet vi redan ganska mycket om vilka olägenheter överdriven datainsamling orsakar. Förutom att integriteten äventyras kan till exempel innehåll som rekommenderas av algoritmer som fungerar utifrån profilering vara skadliga.