2. Vad avses med personuppgifter?

Personuppgifter är enligt EU:s dataskydd alla uppgifter utifrån vilka en enskild person direkt eller indirekt kan identifieras. Personuppgifter är till exempel namn, personbeteckning och kontaktuppgifter, men även en bild eller videoinspelning kan vara en personuppgift om personen kan identifieras där. Även pseudonymiserade uppgifter är personuppgifter.

Andra exempel på identifierande uppgifter: e-postadress, adress till profil på sociala medier, dna-prov. Exempel på personuppgifter som gäller en person: stamkundsköp, alla data som samlats in om din användning av sociala medier, dina meddelanden till andra personer, kompisnätverk på sociala medier.

Vad kan en person själv göra för att hens uppgifter inte missbrukas? Hur vet en person att hens uppgifter missbrukas?

  • En person har olika rättigheter som kan användas för att få information om hanteringen av sina egna uppgifter och om möjligheterna att påverka den.
  • En vanlig person kan egentligen inte veta med säkerhet om hens uppgifter missbrukas. Därför finns det flera olika EU-lagar som är utformade för att skydda både människor och företag mot missbruk av uppgifter. Det är myndigheternas uppgift att se till att lagarna följs. Många stora sociala medier och även mindre företag har drabbats av sanktioner, det vill säga ekonomiska straff, för att de har missbrukat uppgifter. Till exempel Instagram, Facebook och Google har samlat in för mycket information om människor och använt den på felaktiga grunder, så de har varit tvungna att betala stora kompensationer till EU.
  • Vi kan dock alla skydda våra uppgifter efter bästa förmåga, till exempel genom att använda enheter, webbläsare och sökmotorer som respekterar integriteten. På samma sätt kan vi avvisa extra kakor och andra övervakningstekniker, ta bort onödiga behörigheter från appar och använda rätt slags tillägg till webbläsaren. Det är viktigt att gå igenom varje app, men också  sekretessinställningarna, till exempel på mobilen. Det är viktigt att vara eftertänksamma när vi installerar nya appar. Vissa appar ger väldigt liten glädje och nytta, eftersom det kan hända att de främst är avsedda att samla in uppgifter.