9. Kan information som samlats in på nätet användas för politisk påverkan online? Hur är det möjligt?

Politisk påverkan är möjlig och mycket enkel. Varje kandidat och parti kan numera rikta helt olika valreklam till olika människor med hjälp av profilering. Man behöver inte längre bara skicka samma budskap till alla, utan man kan lova olika målgrupper motstridiga saker.

År 2022 konstaterade Ryssland offentligt att landet använde sina egna trollfabriker under valet i USA år 2016 för att hjälpa Trump att ta över makten. Utifrån profileringen känner man till den politiska inriktningen hos dem som använder sociala medier och genom att rikta falska meddelanden och propaganda till dem som väljer mellan två alternativ, får man en del av dem att rösta på önskat sätt. Eftersom Ryssland också har ett intresse av instabilitet i Europa har landet sannolikt också påverkat Brexit-omröstningen och de nationalistiska rörelser som samlat röster runt om i Europa.

Hur vet en person att man försöker påverka hans eller hennes åsikter utifrån vad personen tidigare har gjort på nätet?

Det är nog säkrast att anta att alla försöker påverka oss hela tiden. Oftast är syftet med påverkan att få oss att köpa en viss produkt, men syftet kan också vara att titta på en viss video och därmed exponeras för en viss ideologi.

Det är bra att förhålla sig mediekritiskt till all reklam och det innehåll som sociala medier rekommenderar. Varför vill någon vill att jag ska klicka på det där?

Tips: När du stöter på innehåll som väcker starka känslor hos dig – till exempel starka påståenden eller kränkande uttryck och bilder – stanna upp en stund. Någon vill att du ska känna starkt och det är viktigt att du funderar på varför. Känner du den som har postat innehållet, är det en vän eller en främmande aktör? Kan du lita på innehållet eller förstår du att budskapet är kränkande? Vad uppnår du genom att gå med och kränka något eller har du nytta av att du tror på och sprider starka påståenden vars sanningsenlighet du inte kan bekräfta?  Det är bra att komma ihåg att starka reaktioner – att gilla, dela, posta – är till störst nytta för sociala medier, eftersom det viktigaste för dem är att få trafik till sina tjänster.

Vad är nackdelen om man försöker påverka beslutsfattandet i samhället med de uppgifter som samlats in om oss?

Varje människa har rätt till autonomi, som också kallas självbestämmanderätt. Även stater, såsom Finland, Estland och Sverige, har rätt att besluta om sina egna angelägenheter på det sätt som de anser är bäst.  Rätten till integritet är också en av våra grundläggande rättigheter, så redan därför är det fel att samla in för mycket information.

När man försöker påverka människor eller hela nationer genom att utnyttja svagheter för att uppnå en annan aktörs mål, och till och med i strid med andras intressen, är det fråga om manipulering. Kunskap är makt, så man kommer åt svagheterna genom att samla in så mycket personlig information som möjligt om individer eller olika sammanslutningar och nätverk. Då strävar man bland annat efter att undergräva människors självbestämmanderätt, så samtidigt försvagas deras frihet och förmåga att agera i enlighet med sina egna intressen.

Något att fundera på: Manipulering

Exempel: fossila bränslen är dåliga för miljön. Om någon aktör som är för ökad användning av fossila bränslen vill påverka till exempel de miljölagar som stiftas i länderna, kan den till exempel sprida felaktiga uppgifter, desinformation, bland riksdagsledamöter och andra beslutsfattare genom att utnyttja någon sökmotor eller plattform i sociala medier. På så sätt skulle aktören utnyttja den kunskap om vissa personer och människogrupper som plattformen i  sociala medier samlar in för att sprida desinformationen till rätt personer.

​​​​​​​Diskussionsämne 1: Vilka andra exempel på manipulering kan det finnas? Välj något samhälleligt diskussionsämne.

Diskussionsämne 2: Kan man påverka människors åsikter genom något spel? Har du stött på desinformation till exempel på TikTok, Snapchat eller YouTube?