10. Vilken nytta kan en person ha av att en tjänst använder data som samlats in om personen i många andra tjänster?

Personen kan ha nytta av att data delas om tjänsten vill vara till nytta för sina användare. Syftet med kommersiella sociala medier är att visa reklam, så de försöker få användarna att tillbringa så mycket tid på tjänsten som möjligt. Det kan kanske inte anses vara nyttigt. Men å andra sidan, om man till exempel kunde dela uppgifter om sina inköp i matbutiken med sin näringsterapeut, som utifrån dem kan ge bättre rekommendationer, kan en sådan delning (med personens samtycke) vara till nytta.

Om personen till exempel har en sällsynt sjukdom kan det hjälpa att hitta nya effektivare läkemedel och behandlingar om man delar data med till exempel en forskargrupp, läkare och andra patienter. Då samlar de ansvarsfulla aktörerna endast in uppgifter som är nödvändiga för forskningen.

Något att fundera på: Fördelar med att dela egna data 

Utöver det som tas upp ovan, vilka andra fördelar skulle du kunna få om du delade uppgifter om ett visst livsområde på ett kontrollerat sätt? Till exempel uppgifter som handlar om studier, idrottsprestationer, kalenderuppgifter eller positionsinformation?

Hur kan man i framtiden bättre utnyttja de data som olika tjänster samlar in för att utveckla servicen så att den blir bättre? Hur förväntas artificiell intelligens påverka detta?

Om man kan lita på tjänsterna, kan man ge tillstånd att kombinera sina egna uppgifter. Genom att exempelvis ge en plattform för jobbsökning tillgång till studieregister kan den erbjuda mer lämpliga lediga jobb.

Ju mer data om personen som finns att tillgå, desto bättre kan lämpliga tjänster utvecklas. När mängden data ökar blir analysen mer komplicerad, och maskininlärning (artificiell intelligens) blir allt viktigare.