11. Hur vet man eller hur kan man vara helt säker på att de uppgifter som samlas in om en är i tryggt förvar?

Det kan man inte. Tjänstens användarvillkor och dataskyddsbeskrivningar anger vad tjänsteleverantören i vilket fall som helst tänker göra med uppgifterna – och detta kan strida mot den europeiska dataskyddslagstiftningen. Men det är alltid möjligt – till och med sannolikt, att uppgifter läcker ut på grund av dataintrång. De flesta stora tjänster låter underleverantörer i många företag runt om i världen göra analyser av data. I praktiken kan du vara säker på att de uppgifter som en stor digital tjänst samlar in om dig hamnar på alla kontinenter i tiotals företag med hundratals anställda och att varje lokal administrations underrättelsetjänst får tillgång till dem.

Man kan anmäla kränkningar av informationssäkerheten, nätfiske m.m. till Cybersäkerhetscentre. Länk nedan.

Vad ska man göra om man har delat för mycket information om sig själv i någon tjänst och börjar ångra sig? Kan ett samtyck återkallas, och hur?

Ja, ett samtycke kan alltid återkallas. GDPR ger åtta olika rättigheter till egna data och det lönar sig att använda dem. Genom att kontakta tjänsteleverantören och kräva att ens egna data raderas ska detta enligt lagen också ske. Om det verkar som om dina data trots din begäran inte har raderats, har du rätt att klaga hos Dataombudsmannen eller Cybersäkerhetscentret. Om företaget har handlat fel kan det råka i svårigheter och till exempel tvingas betala betydande sanktionsavgifter.

Är delning av uppgifter förknippad med större/allvarligare säkerhetsfrågor, vilka? Behöver man vara rädd?

​​​​​​​I huvudsak intresserar data som samlats in om oss endast som stora kvantiteter, för att kunna skapa riktad reklam eller valkommunikation. Men när en enskild person visar sig vara viktig kan alla uppgifter om denna utnyttjas för industrispionage, utpressning eller liknande.

​​​​​​​Det är bra att komma ihåg att alla är på internet – också alla kriminella organisationer i världen. Om du alltså delar en semesterbild i sociala medier vet även många kriminella i världen att du inte är hemma. Om du enligt din profil också har mycket egendom kan någon av dem få för sig att länsa din bostad medan du är på semester.

Det är viktigt att vara medveten om sin digitala profil och överväga vilken information man delar om sig själv. Det finns ingen anledning till onödig rädsla eller skapande av det.