7. Hur vet man vilka uppgifter tjänsteleverantören kan samla in om man tillåter att all information används?

Betrodda e-tjänster samlar inte in överflödiga uppgifter eller delar med sig av dem till andra. Finländska exempel på sådana är till exempel tjänsten kanta.fi, inhemska nätbanker, skatt.fi och myndighetstjänster i allmänhet samt noggrant reglerade tjänster. De insamlade uppgifterna anges i tjänstens dataskyddsbeskrivning.

Om man tillåter alla kakor och användningsvillkor och inte justerar integritetsinställningarna på sina enheter, använder webbläsare eller enheter som är svaga med tanke på integriteten och även själv lämnar ut mycket information om sig själv, kan man anta att reklamfinansierade tjänsteleverantörer samlar in all möjlig information som går att komma åt. Sådan information kan vara: till exempel använda enheter, plats, tillgångar, vårdnadshavare och familjeförhållanden, vänner, använda appar, hälsoproblem, mental hälsa, åsikter, sexuell läggning, intressen och passioner, vem man inte tycker om, vem man är förtjust i, var man bor, var man rör sig, vad man köper i affären, vad man äter, när man går och lägger sig, hur man ser ut, hur mycket man väger, vad man har för fritidsintressen eller varför man inte har några fritidsintressen. Via reklamnäten kan informationen spridas till såväl tjänsteleverantörer som hundratals och tusentals andra okända aktörer.

Lagen definierar bland annat vilka rättigheter en människa har till sina egna data. Man kan till exempel begära sina egna data av tjänsteleverantören som måste leverera dem på begäran. Även tjänstens användarvillkor anger vilka data tjänsteleverantören vill samla in av dig.