Inledning

Välkommen till dataekonomins förunderliga värld!

Data är vår tids viktigaste och snabbast växande råvara. Data öppnar möjligheter att förnya ekonomin och samhället.

Använder du en smarttelefon eller håller kontakt med bekanta på sociala medier? Eller surfar du i nätbutiker? Använder du sökmotorer online för att söka information? Då är du en del av dataekonomin. Samtidigt utnyttjar du digitala tjänster. Tjänsterna du använder samlar in mycket data om dig, och rekommenderar innehåll och produkter åt dig. Samtidigt har de betydande makt i samhället och bestämmer vilka som ser det innehåll du producerar och vilket innehåll du i din tur ser.

Just nu, när du läser den här texten i digitalt format, utnyttjar du data. Samtidigt är du en liten del av dataekonomin. Utvecklingen av ett datadrivet samhälle är en stor förändring som kräver ny slags kompetens och nya medborgarfärdigheter. Vi måste förstå värdet av vår egen data och möjligheterna att utnyttja eller missbruka den.

Målet ska vara en rättvis dataekonomi och ett samhälle som mår bra även i framtiden. I en rättvis dataekonomi kan vi alla dra nytta av databaserade tjänster som ökar vårt välbefinnande och förbättrar vår vardag. Människor ska ha möjlighet och kompetens att påverka användningen av data som samlats in om dem.  

 

Något att fundera på: Vilka fördelar kan data ge i följande exempel?

  1. En tjänst i sociala medier rekommenderar sina användare mer innehåll som eventuellt passar dem utifrån deras beteendeprofil.
  2. Ett företag som förmedlar restaurangmat utnyttjar data om trafiken för att förutse transporttiderna under rusningstid.
  3. En frisör utnyttjar data om produktförsäljning för att göra förhandsbeställningar av hårvårdsmedel av sina leverantörer.

Det pågår en historisk övergång mot en rättvis dataekonomi.