Materialets författare

Kristo Lehtonen är direktör för temat Rättvis dataekonomi. Temats syfte är att skapa en dataekonomi som är människocentrerad och följer europeiska värden, som en motvikt till den dataekonomimodell som är monopolinriktad. Innan han kom till Sitra var Kristo VD och en av grundarna av lärandeteknologiföretaget 3DBear. Kristo arbetade också inom Kommunikationsministeriet och Nokia samt Nokia Siemens Networks.

Tiina Härkönen har en bakgrund som affärsutvecklare och arbetade under lång tid inom programvaru- och telekommunikationsföretag innan hon kom till Sitra. Hon började använda data för att utveckla verksamheter för över 25 år sedan och fokuserade särskilt på datadriven marknadsföring och kundledning. Inom Sitra är Tiina engagerad i projektet Digital makt och demokrati för att stärka individens rättigheter över sin data och digital kompetens.

Tarmo Toikkanen är designforskare specialiserad inom inlärningspsykologi, med en stark bakgrund inom teknologi, öppen data och öppen information. Han är en framstående utbildare av lärare och utvecklare av lärande och inlärningsprocesser. Inom Sitra tar Tarmo som ledande expert itu med kompetensutmaningar inom dataekonomi. Ett stort tack för sakkunnig granskning riktas till Katri KorhonenAntti Poikola ja Taru Rastas från Sitra. 

Publikationen av materialet från Sitra koordinerades av Iina Santamäki. För produktionen av materialet inom i Utbildningsstyrelsen ansvarade projektkoordinatorn Krista Kaihovirta, specialsakkunnig Päivi Leppänen och undervisningsråd Minna Taivassalo. Materialet är en del av utvecklingsprogrammet Nylitteracitet (2020-2023) som finansieras av Undervisnings- och kulturministeriet. Materialets syfte är att främja lika möjligheter för elever att verka i det digitaliserade samhället.