Vad är då digitalisering?

Digitalisering innebär en mer omfattande samhällelig förändring som sker när traditionella analoga funktioner och processer ersätts med digitala lösningar och teknologi. Digitaliseringen kan påverka många olika sektorer, till exempel hälsovård, utbildning, affärsverksamhet och offentlig förvaltning. Att det blivit allt vanligare med distansarbete eller myndighetskommunikation i sociala medier är exempel på digitalisering.

Digitalisering (digitalisointi på finska) kan också betyda att man utnyttjar datorer och data för verksamhet eller utveckling. Det kan till exempel handla om att kommunicera per e-post, bygga upp en webbutik eller fotografera med mobilen.

Inom den grundläggande utbildningen förmedlades tidigare meddelanden mellan skolan och hemmet med hjälp av så kallade kontakthäften, där läraren eller eleven skrev ner meddelanden med penna. Numera skickas meddelandena i Wilma eller motsvarande applikation, digitalt. I klassrummen har de svarta tavlorna ersatts med smarttavlor. Dessa digitala lösningar möjliggör nya funktioner eller effektiviserar gamla.

Digitalisering (digitointi på finska) kan också innebära att analogt material, såsom pappersdokument eller fotografier, omvandlas till digitalt format. Att skanna ett dokument eller spela in ett ljud i digitalt format är exempel på digitalisering. Digitaliseringen i detta sammanhang är en mekanisk process som i sig inte ändrar datans innehåll eller betydelse.

Något att fundera på: Vilket digitalt innehåll använder du allra mest?

 

  1. Vad konsumerar du mest: digital text, foton, musik eller video?
  2. Enligt statistiken ökar videokonsumtionen allra mest sett till datamängderna.   Vad beror det på? Vilka tjänster är det som särskilt får konsumtionen av digitala videor att öka?
  3. Videorna har digitaliserats. Näst på tur att digitaliseras är föremål och biologi.