Vilken är kopplingen mellan digitalisering till dataekonomi?

Data är vår tids viktigaste råvara. Världens mest värdefulla företag finns inte längre inom traditionell tillverkningsindustri, utan består av jättar inom dataekonomi, med ett marknadsvärde som bygger på att samla in och utnyttja data. Data i digital form har blivit vår tids viktigaste ekonomiska råvara.

Vi är inne i en historisk brytningstid när det gäller teknologi och ekonomi, där digitaliseringen och dataekonomin möjliggör en kraftig ökning av välfärden och produktiviteten. Ett bättre utnyttjande av data är också en väsentlig del i lösningen av hållbarhetskrisen.

Digitalisering av text, bild, musik och video innebär att de kan kopieras i all oändlighet. Samtidigt har det uppstått en modern dataekonomi.