Hur hör begrepp som 'data', 'information' och kunskap ihop?

Data är också ett begrepp i kunskapsteorins hierarki. Kunskapsteori, epistemologi, är ett vetenskapsområde som är hundratals år gammalt där man kan skilja mellan data, information, kunskap, vishet och förståelse. Data är enskilda tecken eller symboler (t.ex. #FA07A; och 60.169871, 24.747606). Information är data med innebörd (t.ex. "röd;" och "korsningens koordinater i Esbo"). Kunskap är information med rätt kontext (t.ex. "trafikljuset är rött i korsningen").

När vi talar om dataekonomi fokuserar vi på data i digital form.

En tabell över kunskapsteorins hierarki. Man kan skilja mellan data, information, kunskap, förståelse och vishet.
Data i kunskapsteorins hierarki