Varför talar vi om "rättvis dataekonomi"?

Mänskligheten har av många olika anledningar behövt få tillgång till kunskap snabbt och också kunna dela den med så många som möjligt. Data och den kunskap de ger upphov till har behövts för att utveckla såväl handeln, utbildningen och medicin som alla andra sektorer. Digitaliseringen har gått så snabbt att samhället, företagen och individerna inte har hängt med. Man har inte alltid hunnit komma överens om gemensamma spelregler när de stora företagen redan tagit i användning data om vanliga människor. Användningen har ofta fortskridit enligt företagens egna spelregler.

Berättelse om den 16-årige studeranden Tuiskus dag: Berättelse, del 2

Tuisku tar upp sin telefon efter provet och ser reklam i nyhetsflödet i sociala medier. I går hade han tillsammans med sina kompisar funderat på att laga italiensk mat och en av kompisarna hade sökt recept på italiensk pasta i en receptapp. Tuisku ser reklam för ingredienserna i den italienska pastan, som är rabatterade i en matbutik nära hans hem. Tuisku tänker att annonsören har lyckats läsa hans tankar.

I det här exemplet har handlaren i närbutiken betalat en plattform i sociala medier som riktar reklamen till människor med önskad profil. Det kan plattformen göra eftersom den samlar in information om vad människor gör både på den egna plattformen och genom att skaffa data från andra ställen på nätet. När Tuiskus kompis sökte efter ett recept på en italiensk pasta gick informationen om detta till de digitala tjänsteleverantörerna. Dessa  tjänsteleverantörer visste också utifrån mobiltelefonernas positionsdata och meddelanden att Tuisku var med sin kompis medan sökningarna gjordes.

Med hjälp av insamlade data skapar de digitala jättarna en allt noggrannare profilering av oss, även när vi inte är medvetna om det. 

Något att fundera på: Hur fördelas det ekonomiska mervärdet?

  1. Vem får det största ekonomiska mervärdet i exemplet ovan, där livsmedelsaffären gjorde reklam i en plattform i sociala medier och den studerande tog emot reklamen?
  2. I exemplet ovan var den studerande också konsumenten som reklamen riktades till. När den digitala annonsen riktades till honom var han dock inte kund – han var den produkt som annonsen riktades till utifrån de uppgifter som samlats in om honom. Vilken nytta fick konsumenten i det här exemplet, eller fick han någon alls?
  3. Vilka olägenheter eller risker kan data som samlats in om oss medföra?

Exemplet beskriver hur betydelsen av data som resurs ökar, men det mervärde de ger fördelas inte rättvist. Tjänsteleverantörernas intressen har överbetonats på individens och samhällets bekostnad.

"Rättvis dataekonomi" är det delområde inom ekonomi som fokuserar på att skapa tjänster och databaserade produkter etiskt.  Rättvis betyder att individernas rättigheter skyddas och att alla intressentgruppers behov beaktas i dataekonomin. Källa: Sitras ordbok.

Rätten till sina egna data är en mänsklig rättighet i den digitala tidsåldern. Kärnan i problemet med den nuvarande dataekonomin är individens svaga kontroll av de data som samlats in om hen och vad de används till. I dataskyddsförordningen skapades nya rättigheter som gäller inom EU. Inom EU har individen rätt att överföra sina personuppgifter från en tjänst till en annan (dataportabilitet). Det här är ett exempel på rätten till egna data.