Vem har mest data till sitt förfogande?

Data samlas in från oss alla i både kommersiella och offentliga tjänster. Globala företag har redan för flera år sedan börjat med datadriven kundprofilering. Inom den offentliga sektorn har användningen av data varit mer begränsad. På senare år har regleringen av data skärpts, bland annat genom EU:s allmänna dataskyddsförordning (GDPR) som trädde i kraft år 2018.

Nu för tiden har data från enskilda individer och företag samlats i händerna på några globala jätteföretag. I bilden finns exempel på stora plattformstjänster och antalet månatliga användare för var och en av dem. Företagen Alphabet (YouTube, Google Sök, Play Butik), Meta (Instagram, WhatsApp), ByteDance (TikTok), Snap Inc. (Snapchat) och Apple (App Store) har rapporterat månatliga användarsiffror för EU. Uppgifterna rapporterades till Europeiska kommissionen i början av 2023.

För att illustrera antalet månatliga användare av dessa tjänster inom skol- och utbildningsvärlden finns också Wilma, välkänt inom skolvärlden, och Tori.fi, en bekant tjänst för många finländare, i bilden nedan. Schibsted Media Group:s (Tori) uppgifter om månatliga användarsiffror har publicerats på tori.fi-webbplatsen. Visma Enterprise Oy:s (Wilma) uppgifter har levererats till Utbildningsstyrelsen år 2023. Wilmas data visar hur många gånger lärare och annan personal registrerar information per månad.

M=miljoner användare i månaden.

Data rör sig. En lista över vanliga digitala tjänster som använder användardata
Antalet månatliga användare av olika tjänster.​​​M=miljoner användare i månaden.

Obs! Wilmas antal användare föreställer hur många gånger i månaden en lärare eller någon annan i skolpersonalen går in och gör en anteckning via tjänsten.
Något att fundera på: Användningen av digitala tjänster

Titta närmare på hur mycket de digitala tjänster som beskrivs ovan har använts. Uppskatta din egen användning. Hur många minuter per dag använder du dessa tjänster i genomsnitt? Vilka uppgifter om dig själv delar du i tjänsterna i fråga?

Något att fundera på: Varför är det problematiskt att den nytta data ger, koncentreras till några jättar?

Sitras utredning om digital makt belyser verksamhetssätten inom dataekonomin. I utredningen följde man upp hur 15 frivilliga beslutsfattares persondata samlades in, kombinerades och profilerades. En av beslutsfattarna som var föremål för uppföljningen var Europaparlamentsledamot Miapetra Kumpula-Natri.

Till exempel skickades information om Miapetras inköp i en hemelektronikkedjas fysiska butik tillsammans med hennes personuppgifter utan Miapetras kunskap från företaget till både Google och Meta (Facebooks moderbolag). Få av oss är medvetna om att uppgifter om våra inköp kan skickas till dem när vi besöker en vanlig fysisk butik, utan någon direkt kontakt med en digital jätte.

Mia-Petra Kumpula-Natri

 

  •  

 

 

 

 

 

 

 

 

Mia-Petra Kumpula-Natri

  • Informationen om ett inköp i en hemelektronikkedjas fysiska butik skickades tillsammans med personuppgifterna från företaget till både Google och Facebook
  • Genom att klicka på en länk i hemelektronikkedjans elektroniska reklam i mobilen avslöjades sommarstugans position, fast ingen positioneringstjänst användes.
  • Genom att godkänna kakor fick hon kakor från 231 partner, inklusive ryska Yandex kaka som gällde för 10 år framöver
  • Kedjan hade köpt information om henne av andra företag: förmodad förmögenhet och familjesituation många uppgifter var inexakta eller felaktiga.