Vilken samhällelig betydelse har dataekonomin för ekonomin?

Användningen av tjänster som utnyttjar data har smugit sig in i närmiljön, industrin och hemmen och finns till och med på vår hud, till exempel genom smarta ringar och klockor. Data samlas in nästan överallt: om trafikflöden, luftkvalitet, energiförbrukning, apparaternas skick och till exempel när vi är hemma och vad vi säger till våra smarta högtalare. Artificiell intelligens har redan länge använts för att omvandla alla dessa data till något vettigt, till exempel optimering av trafiken, servicetidtabeller eller sökrekommendationer.

Dataekonomi mellan företag till exempel inom industri, logistik och sjöfart har hjälpt företagen att agera effektivare och i bästa fall till och med minska sina koldioxidutsläpp. Företagen kan också till exempel utveckla nya tjänster tillsammans genom att kombinera olika data på nya sätt.