Hurdana yrken och vilken kompetens behövs inom dataekonomin?

Att fundera på: Hur kan användningen av data förändra, förbättra eller utmana till exempel följande arbetsuppgifter?

 • Jordbruk
 • Kundservice
 • Analys, statistik, statistisk matematik
 • Bildkonst, grafik
 • Logistik
 • Marknadsföring, kommunikation
 • Programmering
 • Journalistik

 

I framtiden kommer man också att behöva nya yrken, till exempel följande. Vilka andra kan du komma på?

 • AI-viskare (Prompt engineer/designer) 
 • Stadsflygledare 
 • Algoritmövervakare 
 • Datasjömuddre
 • Medicinkodare
 • Fjärrstyrare för taxiflottan

Vilka utmaningar kan man lösa med data (t.ex. hållbarhetskris, hälsa, företagens verksamhetsprocesser, digitala tjänster)?