Kuvituskuva, pojat tekevät ryhmätyötä

Texten uppdaterad 4.6.2021.

Under undantagsförhållanden är det ännu viktigare att positivt bemöta barn och ungdomar under varje skoldag. Att regelbundet följa upp barnens och de ungas välbefinnande och lärande medför att man i rätt tid och i tillräcklig grad kan ge sådant stöd för lärandet eller stöd från elev- och studerandevårdstjänsterna som eleverna eller de studerande eventuellt kan behöva. Många lärare har också personligen hållit kontakt med eleverna och de studerande under distansundervisningens tid.

Enkäten utarbetades ursprungligen av Sipoonlahden koulu i Sibbo våren 2020 och är ett systematiskt sätt att samla information om välbefinnandet och lärandet hos elever och studerande i olika åldrar. Enkäten kan anpassas att användas både inom den grundläggande utbildningen och på andra stadiet.

Frågor till elever och studerance om hur de mår och hur distansstudierna upplevs

  1. Tycker du att du har lyckats planera skoldagen inklusive tidtabeller och pauser? Känner du dig trött under skoldagen?
  2. Hur har det känts att studera på distans och har du klarat av uppgifterna? Behöver du stöd för lärande och med vad? Fungerar nätkontakterna och vem hjälper dig om du har problem med dem?
  3. Gör du skoluppgifter tillsammans med skolkompisar?
  4. Går du ut under skoldagen, rör du på dig och håller du tillräckligt med pauser?
  5. Äter du under skoldagen? Reserverar du tillräckligt med tid för måltiden?
  6. Är det något annat som du funderar på gällande skolgången/studierna?
  7. Har du några tips åt lärarna eller handledarna om hur distansundervisningen kunde fungera ännu bättre?
  8. Vilken är din fiilis på skalan 4–10?