Utbildningsstyrelsen är Finlands nationella Euroguidance-center. Vi ingår i det europeiska Euroguidance-nätverket som omfattar över 30 länder och främjar informationsutbyte och samarbete inom handledning i Europa.
Illustrationsbild, vuxenstuderanden som arbetar i grupp

Euroguidance-tjänsterna är riktade till finländska professionella inom information, rådgivning och handledning i frågor som gäller utbildningens, arbetslivets och ungdomsområdets internationalisering och internationella mobilitet. 

Vi erbjuder utbildning till stöd för ditt arbete som blir allt mer internationellt och mångkulturellt. Vi kommunicerar om aktuella frågor inom handledning i Finland och hela världen. Vi producerar material och verktyg om studier, praktik och arbete utomlands som du kan använda i ditt handlednings- och rådgivningsarbete. 

Euroguidance-tjänsterna förstärker utvecklingen av handledarnas kompetens i vägledning om internationalisering.