Läroinrättningar och högskolor stöttar studerandes internationalisering, beviljar dokument för Europass och uppmuntrar studerande att använda Europass.

Europass och läroinrättningarna

Europass-dokumenten ger undervisningen en konkret internationell dimension som är till nytta för utexaminerade på den europeiska arbets- och utbildningsmarknaden.

Utbildningsstyrelsen är Finlands Europass-center och stöttar läroinrättningar och högskolor i allt som gäller Europass.

Gå med på Europass-sändlistan och håll dig underrättad om Europass.

Du kan också ladda ner en diasarie om Europass att använda i ditt arbete.

Europass-mobilitetsintyg

Europass-mobilitetsintyg är ett dokument där man antecknar alla perioder som en person har tillbringat i studiesyfte i ett annat europeiskt land.

Anvisningar för att utfärda intyget.

Bilaga till yrkesexamensbevis

Europass-bilagan till betyg över en yrkesexamen (Certificate Supplement) ger grundläggande information om den avlagda utbildningen samt yrkeskompetensen och kunnandet som den ger.

Information om att utfärda bilaga till utexaminerade.

Exempel från andra länder.

Bilaga till högskoleexamensbevis

Europass-bilagan till betyg över högskoleexamen (Diploma Supplement) ger närmare information om den avlagda examen, högskolan som utfärdat den samt om utbildningssystemet i det land där examensbeviset har beviljats.

Anvisningar för att utfärda bilagan.

Till startsidan för Europass

Attachments