Mobilitetsintyget främjar mobilitet och underlättar erkännande av erfarenheter och kunnande som du skaffat dig utomlands.

Mobilitetsintyget är ett europeiskt dokument. I mobilitetsintyget antecknas de kunskaper och färdigheter som du har uppnått under din lärandeperiod i ett annat europeiskt land.

Du får ett mobilitetsintyg av din läroinrättning, din arbetsgivare eller annan instans som arrangerat utbildningen.