Juliste 10

Helheten European Values Venture – Greppa ungdomsstrategin består av tre separata delar.

Du som spelets handledare kombinerar delarna till en helhet som ger deltagarna en heltäckande bild av Europeiska unionens ungdomsstrategi. Samtidigt kan de titta på sitt eget arbete i relation till ungdomsstrategins innehåll.

Du kan variera helheten genom att betona de olika delarnas längd och vikt enligt situation.