Leende kvinna sprider sina händer på en blå bakgrund.

Här berättar vi kort vilka evenemang och funktioner som Utbildningsstyrelsen har ordnat under året som gått:


 • 15.2 Internationalisering för alla? Möjligheter och hinder inom internationellt ungdomsarbete inom ungdomsarbete i kommunerna

Diskussionen samlar personer som arbetar med unga inom den kommunala sektorn för att reflektera över bland annat följande frågor: har intresset för internationalisering minskat bland unga i Finland under de senaste åren, har kommunernas motivation för att genomföra internationellt ungdomsarbete minskat, vilka hinder finns det för att stödja internationalisering bland unga på kommunnivå och hur kunde man avlägsna dessa? Avsikten med diskussionen är även att på en allmän nivå reflektera över faktorer som stödjer internationalisering på kommun- och riksnivå samt utforma åtgärdsrekommendationer för främjande av internationell mobilitet och internationalisering på hemmaplan ur i synnerhet kommunernas perspektiv. Diskussionen utgör en del av en mer omfattande process i syfte att kartlägga hinder för internationalisering och resultaten kommer att föras vidare för ytterligare bearbetning. 

Evenemanget ordnas torsdag 15.2.2023 på eftermiddagen i Utbildningsstyrelsens lokaler, adress Hagnäskajen 6. Tillställningen är för inbjudna gäster.


 • 6-9.2 Europaåret för ungdomar Awards-finalisterna åker på studieresa till Bryssel

Representanterna för de tio finalistmodellerna reste till Bryssel på en studieresa för att presentera sina egna modeller, nätverka och utbyta bästa praxis inom ungdomsdeltagande. Under studieresan träffade representanterna aktörer från lokal, nationell och EU-nivå.

Euroopan nuorisovuoden Awards finalistit Brysselissä

I bilden från vänster: Verna Kirjavala, SEY, Anna Peltoniemi, Utbildningsstyrelsen, Juha Laakso, Esbo stad, Marjukka Colliander, Tammerfors universitet, Faisa Qasim, Rauhan ja Hyvinvoinnin järjestö ry, Biliana Sirakova, EU:s ungdomskoordinator, Paula Vihiniemi, Esbo stad, Onni Westlund, Pesäpuu ry, Mia Hanström, SKUNK, Gelawej Viyan, Plan International Finland, Tytti Peurala, Sastamala stad Kaisa Önlen, Mannerheims barnskyddsförbund, Pauliina Lampela, Nuorten Palvelut ry, Max Dreyer, SKUNK, Bea Bergholm, Nuorten Palvelut ry, Juulia Järvenpää, Plan Interational Finland, Eve-Linda Lassila, Mannerheims barnskyddsförbund, Salaado Qasim, Rauhan ja Hyvinvoinnin järjestö ry, Jenny Ekblad, Utbildningsstyrelsen


Pääjohtaja Minna Kelhän avauspuhe
Generaldirektör Minna Kelhäs öppningstal
 • 19.1 Avslutningsevenemanget för Europaåret för ungdomar i Finland

Vi riktar blicken mot nästa år, arvet från temaåret och det viktiga arbetet som fortsätter!

Europaåret för ungdomar i Finland kulminerade i ett avslutningsevenemang som ordnades torsdagen 19.1.2023 i Helsingfors på Kulttuuritehdas Korjaamo. Dagen bjöd på intressanta workshoppar och möten både för unga och för dem som jobbar med unga samt en inspirerande avslutningsfest!

Euroopan nuorisovuoden Awards voittajat

Under avslutningsfesten offentligjordes även resultaten av tävlingen Europaåret för ungdomar Awards – Finlands bästa engagerare och de vinnande modellerna var: Mentoring for Future-projektet (Ungdomspojekt) samt Nuortennetti (Mannerheims Barnsskyddsförbund).


Suomen delegaatia Claim the Future konferenssissa

 

 • 6.12 Claim the future – Avslutningskonferens för Europaåret för ungdomar i Bryssel

Under evenemanget som arrangerades av Europeiska kommissionen, Europaparlamentet och ordförandelandet för Europeiska unionens råd Tjeckien utvärderade man resultaten från temaåret samt reflekterade över dess arv, hur man kan se till att ärenden som gäller unga fortsättningsvis har hög prioritet inom politiken och hur man ökar delaktigheten bland unga. Varje medlemsland representerades av en ungdomsdelegation.

Finlands delegation utgjordes av sju personer: Aisha Mahmood, Viola Mickos, Vilhelmiina Vierjoki och Anna-Maria Vänskä, alla medlemmar av ungdomsstyrgruppen för Europaåret för ungdomar samt Akseli Rouvari, ungas klimatdelegat, Nicholas Kujala, ordförande för gruppen för internationell ungdomspolitik inom ungdomssektorns takorganisation Allians och Väinö Rönkkö, studerande vid Alppilan lukio.

Deltog gjorde även Eija Kauniskangas och Camilla Bergman från undervisnings- och kulturministeriet och projektchefen för Europaåret för ungdomar vid Utbildningsstyrelsen Anna Peltoniemi. • 17.11 Unga når ut med sitt budskap i Europa – online-diskussion mellan studerande på andra stadiet, finländska ledamöter i Europaparlamentet och andra beslutsfattare

Syftet med evenemanget var att ge unga en möjlighet att träffa europeiska beslutsfattare och göra sin röst hörd på EU-nivå. Ramen för diskussionen och dialogen utgjordes av EU:s 11 ungdomsmål.

Vi riktar ett stort tack för en intressant diskussion till ledamöterna Mauri Pekkarinen, Elsi Katainen och Miapetra Kumpula-Natri samt Heidi Sulander, Finlands permanenta representation i Bryssel, Kati Laitinen, EU:s representation i Finland och Lotta Tuominen, EU-ungdomsdelegat.

Ett stort tack även till läroanstalterna och de studerande som deltog i diskussionen och lyfte fram viktiga frågor: Etelä-Tapiolan lukio, Forssan yhteislyseo, Helsingin medialukio, Iisalmen lyseo, Joensuun lyseon lukio, Kimpisen lukio, Lauttakylän lukio, Liedon lukio, Mynämäen lukio, Novida, Otaniemen lukio, Sasky, Sotungin lukio, Säkylän lukio, Tapiolan lukio, Äänekosken lukio.


 • 16.11 EMN Youth Day – EU vill lyssna på ungdomar i diskussionen om invandringspolitik

Evenemanget sammanförde cirka 20 unga i åldern 18 till 24 år för samtal om invandringspolitiken på EU-nivå och riktlinjer för framtiden. EU-kommissionen vill ge unga en möjlighet att göra sin röst hörd i högre grad inom beredningen av invandringspolitik. Avsikten med evenemanget var därför att delaktiggöra unga i en diskussion om invandrarpolitik och främja mer positiva berättelser om invandring i Europa i en tid som präglas av en polariserad politisk debatt. 

Heldagsevenemanget (kl. 9–16) i Bank i Helsingfors hade koppling till evenemang av samma slag som hölls samtidigt i andra EU-länder samt huvudevenemanget i Bryssel, som streamades. Evenemangets öppningsanförande hölls via videoförbindelse av EU:s kommissionär med ansvar för inrikes frågor Ylva Johansson.


 • 15.11 Europaåret för ungdomar Awards – Finlands bästa engagerare-tävlingen har avslutats.  

51 tävlingsbidrag skickades in och av dessa kom 10 bidrag till final. Finalisterna är: 

1. Mentoring for Future -projektet (ungdomsprojekt)

2. Sijaishuollon haastekisa (Pesäpuu r.f.) 

3. Muuttajat! (Plan International Finland)

4. SKUNK ungdomsstyrd förening - makt på riktigt (SKUNK skärgårdsungdomarnas intresseorganisation)

5. Nuortennetti (Mannerheimin Barnskyddsförbund)

6. Nuoret mukaan! – Nuorten vapaaehtoistyö- ja vaikutusmahdollisuuksien edistäminen eläinsuojelukentällä (SEY Djurskyddet Finland)

7. Sastamalan yhteisökasvatuksen ja lasten sekä nuorten osallisuuden malli (Sastamala stad/Idrotts- och ungdomstjänster

8. Nuorten osallisuuden kehittäminen kauppakeskus Lippulaivassa (Nuorten Palvelu ry)

9. NYT! Ahdistuksesta nuorten ympäristöpoliittiseen toimijuuteen (NYT! -forskningsprojekt, Tammerfors universitet)

10. Future Mentors programme (Esbo stad)

 Europaåret för ungdomar Awards – Finlands bästa engagerare riktar sig till alla som jobbar med unga eller har unga med i sin verksamhet. Som namnet säger är det fråga om en tävling som söker Finlands bästa modell för att engagera unga. En intern jury bestående av experter från Utbildningsstyrelsen valde ut 10 finalister bland de inkomna förslagen. Bland dessa finalister utses den slutliga vinnaren av en extern expertjury. 


 •  15.11 Femte och sista ansökningsomgången av Unga, värderingar och EU-evenemangsstödet är avslutad. 

Sammanlagt 24 ungas egna projekt och evenemang tilldelades stöd under året. 


 • 11.11 Ungdomsorganisationernas teser och rundabordssamtal med Europaminister Tytti Tuppurainen 

20 framstående Finska ungdomsorganisationer samlades fredagen den 11 november 2022 för att diskutera hur man kan göra temaårets arv hållbart. Under workshopen formulerade organisationerna tre gemensamma teser och lösningar som de vill att beslutsfattare ska förbinda sig till i Finland och EU. De färdiga teserna överlämnades till Europaminister Tytti Tuppurainen i ett rundabordssamtal som hölls samma dag.

Eurooppaministeri Tytti Tuppurainen nuorisojärjestöjen edustajien kanssa
Europaminister Tytti Tuppurainen med ungdomsorganisationernas representanter

Huvudteserna var följande:

1.Ingen "ungdomstvätt" utan verklig påverkan

Unga ska vara med och representerade i beslutsfattandet på alla politiska nivåer: lokalt, regionalt, nationellt, i Europa och globalt.

2.Man måste ta hand om de unga nu och minska framtidens osäkerhetsfaktorer

Lösningar på utmaningarna gällande ungdomars delaktighet, välmående och jämlikhet måste hittas på alla politiska nivåer.

3.Vi behöver ett enhetligt EU som agerar i enlighet med sina värderingar för att lösa vår tids och framtidens brännande utmaningar

EU bör föra en ambitiös och verkningsfull politik för att lösa de problem som kräver gränsöverskridande samarbete. EU bör hålla fast vid sina värderingar samt outtröttligt utveckla och främja dem i all sin politik, såväl inom som utanför unionen.

Teserna är publicerade på fyra språk, svenska, finska, engelska och nordsamiskaTeserna får fritt användas och distribueras av aktörer som jobbar med unga eller jobbar för ungas rättigheter. Vi ber att ni hänvisar till teserna om ni använder er av innehållet exempelvis i er kommunikation.  


 • 17.10 Fjärde ansökningsomgången av Unga, värderingar och EU-evenemangsstödet är avslutad.


 • 12.10 Internationalisering tillhör alla - Hur stödjer man ungdomars internationalisering hemma och i världen efter Corona?

En rundabordsdiskussion som samlar yrkesverksamma från ungdomssektorn för att reflektera över vilka hinder som finns i vårt samhälle för ungas internationella rörlighet och inhemska internationalisering efter pandemin. Samtidigt identifieras faktorer som stödjer internationalisering på lokal och nationell nivå, samt skisseras rekommendationer för åtgärder för att främja internationell mobilitet och inhemsk internationalisering. Rundabordsdiskussionen är en del av en bredare process som kartlägger hinder för internationalisering och dess resultat kommer att föras vidare för ytterligare bearbetning. 

Evenemanget ordnades onsdagen 12.10 kl 15:00-16:00, i Utbildningsstyrelsens lokaler, Hagnässtrand 6


 •  Oktober 2022 - januari 2023 temaåret och Utbildningsstyrelsens enhet för internationalisering och inverkan deltar i Studentum Roadshow. 

Studentum Roadshow är en utbildningsturné som täcker hela Finland och som informerar om fortsatta studier och andra möjligheter för finskspråkiga gymnasier, garnisoner och på utbildningsmässor.


Nuoret, arvot ja EU-julistenäyttelyn juliste #1
 • Oktober–december Utställningen Ungdomar, värderingar och EU besökte bibliotek i olika delar av Finland

EU:s ungdomsstrategi för åren 2019–2027 utgår från EU Youth Dialogue-samtal med unga. I samband med dialogprocessen har unga i Europa definierat 11 ungdomsmål som reflekterar aktuella värderingar och frågor bland unga. I Finland skapade de unga i dramaverkstaden i Lahtis en affischhelhet med ungdomsmålen, som beskriver ungas tankar om EU:s ungdomsstrategi och hur ungdomsmålen konkret tar sig uttryck i ungas liv.

Som en del av temaåret besökte utställningen följande bibliotek i Finland:

 • Jakobstad stadsbibliotek (utställningens språk är svenska)
 • Kajanas bibliotek
 • Rovaniemi, Muurola bibliotek
 • Ekenäs bibliotek (utställningens språk är svenska)
 • Kittilä kommunbibliotek
 • St: Mickels huvudbibliotek
 • Loimaan huvudbibliotek
 • Sastamala stadsbibliotek
 • Riihimäki stadsbibliotek
 • Åbo stadsbibliotek, huvudbiblioteket 

Kolme eniten ääniä saanutta tiimiä
 • 23.9 Stoppa ojämlikheten, lyft fram ungas lösningar!

Som en del av temaåret bjöd biträdande borgmästare i Helsingfors Nasima Razmyar tillsammans med Utbildningsstyrelsen, Europaparlamentets kontor i Finland och Europeiska kommissionens representation i Finland in studerande på andra stadiet i Helsingfors för att diskutera ojämlikhet bland unga och inom utbildningen.

Evenemanget ordnades fredag 23.9 kl. 13–16 på evenemangstorget i Helsingfors stadshus och över 60 unga personer från Helsingfors deltog. Målet var att de unga skulle få sin röst hörd och att deras förslag skulle bli en del av Helsingfors stads arbete för att motverka ojämlikhet.

Nuoret jakautuivat pienryhmiin pohtimaan kysymyksiä.

Efter en introduktion till ämnet delades de unga in i mindre grupper, där de under ledning av sakkunniga från Utbildningsstyrelsen och representanter för Helsingfors stad reflekterade över orsaker till och lösningar på ojämlikhet. Deltagarna i seminariet röstade fram sin favorit bland förslagen som presenterades. På tredje plats kom ett förslag om att arrangera en musikfestival och kampanj för att motverka rasism och till stöd för jämlikhet i syfte att sammanföra unga med olika bakgrund. På andra plats kom ett förslag om att förbättra yrkesutbildningens anseende, så att den jämställs med gymnasieutbildningen. Till stöd för detta kunde man till exempel skapa traditioner såsom bänkskuddardagen och gamlas dans även för läroanstalterna inom yrkesutbildningen. Det vinnande förslaget var ett förslag om att skapa nattcaféer och andra trygga platser för unga att vistas under kvällstid. I förslaget konstaterades att nattcaféer minskar ensamheten och ojämlikheten och ökar tryggheten i bostadsområden.

Som nästa steg presenteras de ungas idéer i stadens programgrupp för förebyggande av segregering och övriga arbetsgrupper med fokus på att motverka ojämlikhet och främja barn och ungas delaktighet.


 •  15.9 Tredje ansökningsomgången av Unga, värderingar och EU-evenemangsstödet är avslutad.

 • 14-15.9 Temaåret deltog i Kommunmarknaden på Kommunhuset i Helsingfors.

Informationstillfället om temaårets möjligheter och Finlands bästa engagerare-tävlingen kan ses efteråt på Kommunmarknadens webbplats. 


Eurooppa-foorumin paneelikeskustelu
Paneldiskussionen Unga, värderingar och EU - Deltagande och rättigheter för köns- och sexuella minoriteter i Europa.
 • 26.8 Temaåret deltog i Europaforum i Åbo med två paneldiskussioner.

Den första diskussionen med temat Unga, värderingar och EU - Deltagande och rättigheter för köns- och sexuella minoriteter i Europa.

I panelen ingick Europaparlamentariker Alviina Alametsä, jämställdhetsombudsmannen Jukka Maarianvaara, generalsekreterare för Unga Gröna Bicca Olin, transaktivisten och influencern Piki Rantanen samt Antero Kiviniemi sakkunnig från EU-kommissionens jämställdhetsenhet. Panelen modererades av Aale Päivinen, medlem i ungdomsstyrgruppen för Europaåret för ungdomar och ordförande för SAKKI ry.

Speaker's corner Turun Hansatorilla
Diskussion i Europaforumets
Speaker's corner

Den andra diskussionen ägde rum på Hansatorget och var en del av Europaforumets Speaker's corner som var öppen för alla. Temat i diskussionen var ungdomars psykiska hälsa och rubriken var Covid-19, klimatkrisen och kriget i Ukraina – Hur mår unga i den utmanande världssituationen? 

I diskussionen deltog Europaparlamentariker Alviina Alametsä, som höll öppningstalet, samt paneldeltagarna Veera Granroth, Åbo Akademis studentkårs styrelseordförande, Kim Kronström, läkare, specialist i ungdomspsykiatri och psykiatri, Elina Marjamäki, sakkunnig, Mieli ry och Anna-Maria Vänskä , erfarenhetsexpert, Koala-ryhmä. Diskussionen modererades av Markku Jokisipilä, chef för Centrum för parlamentariska studier vid Turun yliopisto. Du kan se den här diskussionen efteråt på European Forums Youtube-kanal.


 • 15.8 Andra ansökningsomgången av Unga, värderingar och EU-evenemangsstödet avslutades.

 • 4.8 Årets andra online-intressentmöte. Tillfället var öppet för alla aktörer som har unga med i sin verksamhet, men var speciellt riktat till kommunernas ungdsomsväsen. 

 •  15.6 Första ansökningsomgången av Unga, värderingar och EU-evenemangsstödet avslutades. 

 •  7.6 EU-kommissionär Jutta Urpilainen besökte EU:s representation i Finland för att tillsammans med olika ungdomsaktörer diskutera idéer för hur man kan nå unga, öka kännedomen om de möjligheter för unga som erbjuds av EU och skapa ett bestående arv för temaåret i Finland.

 • 24.5 Presentationer av ungas deltagande-somekampanjen lanserades. 

Alla unga har en röst och alla unga kan och påverka, var och en på sitt egna sätt. Resentationer av ungas deltagande är en kampanj som lyfter fram olika former av ungas deltagande och påverkande i Finland. 


 •   12.5 Den första online-intressentmötet arrangerades. Tillfället var öppet för alla aktörer som har unga med i sin verksamhet. 

Unga, värderingar och EU-evenemangsstödet
 •  9.5 Unga, värderingar och EU-evenemangsstödet lanserades i samband med Europadagen.

Evenemangsstödet är en mikrofinansiering som unga kan ansöka om för sina egna projekt. Läs mer och skicka in er ansökan här. 


 • 9.5 Europaåret för ungdomar Awards – Finlands bästa engagerare-tävlingen lanserades i samband med Europadagen. 

Tävlingen är riktad till alla som jobbar med unga eller som på något vis har unga med i sin verksamhet och söker, som namnet säger, den bästa modellen för att engagera unga i Finland. Tävlingen öppnas på Europadagen den 9 maj och man kan skicka in sitt bidrag fram till 15.11.2022. De 10 bästa tävlingsförslagen kommer att väljas till final. Representanter för alla finalister kommer att bjudas på en studieresa till Bryssel i början av år 2023. Läs mera och anmäl ditt bidrag här.


 •  9.5 Temaårets officiella lansering på Europadagen

Europaåret för ungdomar lanserades officiellt den 9.5, som en del av Europadagens program i Helsingfors centrumbibliotek Ode. Paneldiskussionen ”Unga, värderingar och EU – vad betyder europeiskhet för oss?” hämtade samman fem olika unga till en diskussion om europeiska värderingar och betydelsen av europeiskhet för dem just i denna stund och i detta världsläge. 

Nuoret, arvot ja EU-paneelikeskustelu Oodissa
Från vänster: Programledare Sandra Strömberg, panelisterna Annika Kåla, Eetu Jacklin, Maria Mäkinen, Meeri Toppinen ja Ahmed Duale, moderator kommissarie Jutta Urpilainen.

Med och diskuterade var panelisterna Ahmed Duale, kommunikationskoordinator på Suomen Somalia-verkosto, Eetu Jacklin, studerande på Jyväskylä universitet med inriktningen samhällsvetenskaper i motion (liikunnan yhteiskuntatiede), Annika Kåla, aktiv i Astetta coolimpi ilmasto-projektet, Maria Mäkinen, viceordförande i Sametingets ungdomsråd och Meeri Toppinen, studerande på Kiimingin lukio. Panelen modererades av EU-kommissarie Jutta Urpilainen och som programledare fungerade Sandra Strömberg.


 •  6.5 Seminarium om ungas välbefinnande arrangerat av Undervisnings- och kulturministeriet på Ständerhuset i Helsingfors med rubriken  ”Två år av ungdom på distans – hur ser framtiden ut?”  Temaårets projektchef Anna Peltoniemi fungerade som programledare för seminariet.

 • 26.-27.4 Temaåret deltog i Ung2022-mässan i Jyväskylä 
Projektipäällikkö Anna Peltoniemi NUORI2022-tapahtumassa
Projektchef Anna Peltoniemi på  Ung2022-mässan

 • 22.4 Ungdomsstyrgruppen för Europaåret för ungdomar startade sin verksamhet
Europaåret för ungdomar logo

Utbildningsstyrelsen fungerar som nationell koordinator för temaåret, men även en ungdomsstyrgrupp bestående av aktiva och idérika unga är med i verksamheten. Gruppen ger ett ungdomsperspektiv till temaåret och deltar i planeringen och genomförandet av verksamheten. De unga i gruppen representerar en mängd olika bakgrunder och aktörer, men det som förenar dem alla är att de har mycket att säga om ungas påverkande. Aktörerna som är representerade i gruppen är:  Allianssi/EU-ungdomsdelegat @allianssiry, Eurooppanuoret @eurooppanuoret, EuroPeers Finland @europeersfinland, Helsingfors ungdomsråd @nuorisoneuvostohki, Maaseutunuoret @mtk.maaseutunuoret, Förbundet för Finlands Ungdomsråd ry @nuva_ry, SOS-barnbyar/barnskydd @soslapsikyla, Finlands Yrkesstuderandesförbund @sakkiry,  Finlands Gymnasistförbund @lukiolaiset, StudentOrganisationen vid Svenska social- och kommunalhögskolan vid Helsingfors universitet rf @studorg