Erasmus+ kontaktseminariet för allmänbildande utbildning i Irland: ”From Virtual to Reality: Moving from Etwinning to Erasmus+ in Schools”

Seminarium Internationalisering Småbarnspedagogik Förskoleundervisning Grundläggande utbildning Gymnasieutbildning Erasmus+ Allmänbildande utbildningen eTwinning TCA

Organisationer verksamma inom den allmänbildande utbildningssektorn som planerar ett europeiskt fortbildningsprojekt (Erasmus+ KA101) eller samarbetsprojekt (Erasmus+ KA229 eller KA201), som ännu inte har en partnerorganisation för projektet, kan ansöka om ett stipendium hos den nationella byrån för Erasmus+-programmet för att delta i ett kontaktseminarium. 35 deltagare från olika håll i Europa: möjlighet att träffa kolleger, bilda nätverk och hitta nya projektparter.

 • tid: 28.-30.11.2019
 • plats: Dublin, Irland
 • anordnare: Irlands Erasmus+ nationella kontoret
 • språk: engelska

Målgrupp

Schools who are engaging in Etwinning projects, who wish to make the move into physical European mobility either through KA1 or KA2 School Exchange Partnership.

Seminariets beskrivning

Themes and goals:

 • to make eTwinning virtual exchange programmes real life exchanges for schools.
 • To provide newcomers with information on Erasmus+ programme
 • Help support the development of new project ideas
 • For participants to find new partners to develop potential projects with.

Expected results:

 • Be provided with the necessary information and tools to develop KA1 or KA2 projects in the field of Schools.
 • Create the clear connection between virtual to reality exchanges.
 • understand what makes a good quality project
 • have the opportunity to meet potential future partners
 • learn what steps are needed in applying

Ansökning

 

2 platser för finländska deltagare från organisationer inom allmänbildande utbildning kan sökas. Bidrag för resekostnader (högst 750 euro) kan ansökas hos den nationella byrån för Erasmus+-programmet. Logi- och måltidskostnader som ingår i seminarieprogrammet betalas direkt ur Erasmus+-programmets budget.

Ansökningstid går ut 15.9.2019 

Mer information:
Katariina Petäjäniemi, katariina.petajaniemi@oph.fi, puh: 0295 338 506

Ansöningsblanketten

Date and place

28.–30.11.2019
Dublin, Irland

Anmälningsperiod

2.8.2019 – 15.9.2019 kl 23:59

Bilagor

Ansökningsanvisning (pdf)