Erasmus+ kontaktseminariet för allmänbildande utbildning i Norge: KA101 – Consortium – newcomers (focus on job-shadowing)

Seminarium Internationalisering Småbarnspedagogik Förskoleundervisning Grundläggande utbildning Gymnasieutbildning Erasmus+ Allmänbildande utbildningen TCA

Organisationer verksamma inom den allmänbildande utbildningssektorn som planerar ett europeiskt fortbildningsprojekt (Erasmus+ KA101), kan ansöka om ett stipendium hos den nationella byrån för Erasmus+-programmet för att delta i ett kontaktseminarium. 55 deltagare från olika håll i Europa: möjlighet att träffa kolleger, bilda nätverk och hitta nya projektparter.

Ett konsortium är en sammanslutning av flera sökande för att förbereda, genomföra och följa upp ett projekt. Konsortiet ska ha en koordinator och minst två skolor och/eller daghem. Koordinatorn för en konsortieansökan är vanligen en utbildningsanordnare, men om det är välmotiverat kan också en skola eller ett daghem vara koordinator. Alla som ingår i ett konsortium måste alltid ha ett inbördes organisatoriskt samband.

  • tid: 2.-5.12.2019
  • plats: Bergen, Norge
  • anordnare: Norges och Spaniens Erasmus+ nationella kontoren
  • språk: engelska

Målgrupp

The seminar is open to participants within the fields of school education. The contact seminar is mainly targeted at representatives from schools (kindergartens) owners or potential leaders of consortium. Participants should have no or little knowledge about KA101-consortium. Applicants that did not get a funding due to lack of quality in their earlier KA101-consorium applications are welcome attend too.

Seminariets beskrivning

Themes and goals of the event:

The concept of consortium in School Education was new in 2015. Many NAs agree that they wish they would have more of them. Consortiums allow a larger number of schools (kindergartens) to take part in the Erasmus+ program since administration of the projects is no longer a burden for the schools (kindergartens) themselves.

  1. Possibilities within KA101 consortiums
  2. Particularities of a KA101 consortium projects
  3. Presentation(s) of successfull and well run KA101-projects consortium
  4. Project coordination and project management of a KA101 consortium
  5. Promotion of job-shadowing

Expected results:

Participants will send consortium application to the next KA101-round and will have already started cooperation with receiving schools (kindergartens) for job-shadowing.

Additional information:

Seminar will start around 13:00 on Monday, December 2nd and will end 13:00 on Thursday, December 5th. Lunch will be provided both days.

Ansökning

3 platser för finländska deltagare från organisationer inom allmänbildande utbildning kan sökas. Bidrag för resekostnader (högst 750 euro) och 700 € för deltagningsavgift (innehåller programmet, logi- och måltidskostnader) kan ansökas hos det nationella kontoret för Erasmus+-programmet.

Ansökningstid går ut 15.9.2019

Mer information:
Katariina Petäjäniemi, katariina.petajaniemi@oph.fi, tfn: 0295 338 506

Ansöningsblanketten

Date and place

2.–5.12.2019
Bergen, Norge

Anmälningsperiod

2.8.2019 – 15.9.2019 kl 23:59

Bilagor

Ansökningsanvisning (pdf)