Erasmus+ kontaktseminariet för småbarnspedagogik i Stockholm

Seminarium Internationalisering Småbarnspedagogik Förskoleundervisning Erasmus+ Allmänbildande utbildningen TCA

Organisationer verksamma inom den allmänbildande utbildningssektorn som planerar ett europeiskt samarbetsprojekt (Erasmus+ KA229 eller KA201), som ännu inte har en partnerorganisation för projektet, kan ansöka om ett stipendium hos den nationella byrån för Erasmus+-programmet för att delta i ett kontaktseminarium. 80 deltagare från olika håll i Europa: möjlighet att träffa kolleger, bilda nätverk och hitta nya projektparter.

  • tid: 9.-11.12.2019
  • plats: Stockholm, Sverige
  • anordnare:  Svenska Erasmus+ nationella kontoret
  • språk: engelska

Målgrupp 

All types of organisations aiming at realising an Erasmus+ strategic partnership, (KA201 or KA229), targeting the preschool field; pre-primary school leaders and teachers, regional authorities, school boards (e.g. municipalities), research and resources centers, teacher training institutions and other stakeholders.

Seminariets beskrivning 

Themes and goals:
Quality in Early Childhood Education and Care is one of the major priorities within the Erasmus+ strategic partnership action. The contact seminar aims at producing project ideas and project proposals for strategic partnerships in the school field. During the two-day seminar, participants will have the chance to network, learn, share ideas and practices from European colleagues and to set up a proposal for partnership.

Expected results:
Participants will have acquired enough knowledge about the programme in order to be able to form an application together with partners. In the process of information by experts at the seminar and training in workshops participants will get all necessary support to find partners in order to work out concrete project ideas and to prepare the project application.

There will be a possibility (optional) to visit a Swedish preschool on the day after the seminar, i.e. on December the 11th. 

Ansökning 

3 platser för finländska deltagare från organisationer inom allmänbildande utbildning kan sökas. Bidrag för resekostnader (högst 750 euro) kan ansökas hos den nationella byrån för Erasmus+-programmet. Logi- (2 nätter; 8.-10.12.) och måltidskostnader som ingår i seminarieprogrammet betalas direkt ur Erasmus+-programmets budget. Bidrag för logikostnader för den tredje natt (10.-11.12.) kan ansökas hos den nationella byrån för Erasmus+-programmet.

Ansökningstid går ut 31.10.2019 

 

Mer information:

Katariina Petäjäniemi, katariina.petajaniemi@oph.fi, puh: 0295 338 506

Ansökningsblankett (läs ansökningsinvisning först!)

Datum och plats

9.–11.12.2019
Stockholm, Sverige

Anmälningsperiod

4.10.2019 – 23.10.2019 kl 23:59

Bilagor

Ansökningsanvisning på finska (pdf)