eTwinning, workshop för professionell utveckling, Wien

Utbildning Seminarium Digitalisering Internationalisering Småbarnspedagogik Förskoleundervisning Grundläggande utbildning Gymnasieutbildning Yrkesutbildning eTwinning

Ansökningar (ej anmälningar) och tilläggsinformation (t.ex. program): fritt formulerader ansökningar till Riikka riikka.aminoff@oph.fi

Workshoppens tema: "Digital Competencies & IT Didactics".
Målgrupp: Personal vid  daghem och skolor.
Obs! Vi ersätter alla andra kostander utom vikariekostnader. Vi köper dina flyg.

Datum och plats

11.–13.12.2019
Wien, Österrike Map link

Anmälningsperiod

1.8.2019 – 28.10.2019 kl 23:00