Fortbildning om implementeringen av den lokala läroplanen för A1-språket i årskurserna 1 och 2

Utbildning Nätverksträff Lärare och pedagogisk personal Undervisning och handledning Läroplan Grundläggande utbildning

Välkommen till fortbildning om språkundervisningen i årskurs 1 och 2! Fortbildningen ordnas i Åbo torsdagen den 3 oktober 2019 på hotell Scandic Julia.

Målet för fortbildningen är att deltagarna ska få bekanta sig närmare med grunderna för läroplanen för undervisningen i A1-språk i årskurserna 1 och 2 samt ha möjlighet att skapa nätverk med andra lärare och med projektkoordinatorerna.

På förmiddagen berättar Utbildningsstyrelsens sakkunniga och lokala aktörer mera om arbetet med grunderna och den lokala läroplanen. På eftermiddagen får deltagarna stöd för det lokala läroplansarbetet.

Målgruppen är aktörerna som gör upp den lokala läroplanen, tutorlärarna i språk, lärarna som undervisar A1-språk i årskurserna 1 och 2 samt projektkoordinatorerna.

Utbildningsstyrelsen stödjer implementeringen av grunderna för läroplanen för årskurserna 1 och 2 i kommunerna och skolorna genom att ordna avgiftsfria, regionala fortbildningar hösten 2019 och våren 2020. Mer information om fortbildningarna finns i spalten till höger.

Välkommen på fortbildning!

Datum och plats

3.10.2019 09.00–15.30
6,5 h
Scandic Julia , Turku
Eriksgatan 4

Anmälningsperiod

30.8.2019 – 20.9.2019 kl 16:15

Bilagor

Inbjudan och program