GLP2021-turné – stöd för det lokala läroplansarbetet

Läroplan Gymnasieutbildning

Utbildningsstyrelsen, regionförvaltningsverken och undervisnings- och kulturministeriet ordnar en GLP2021-turné på sju olika orter under senhösten. Målet är att stöda det lokala arbetet med gymnasiets läroplan. Det svenska evenemanget arrangeras i Tammerfors 28.11.2019. Ett mera detaljerat program publiceras senare.

Preliminärt program

Evenemanget öppnas, RFV:s representanter och lokala aktörer

Gymnasiereformens bakgrund och mål, undervisnings- och kulturministeriet

Kom igång med den nya läroplanen, Utbildningsstyrelsen 

  • Vad har förändrats i grunderna för gymnasiets läroplan?
  • Den mångsidiga kompetensens roll
  • Hur stödjer Utbildningsstyrelsen det lokala läroplansarbetet?

 Kaffepaus

Läroplansverktyget i eGrunder och studieavsnittens uppbyggnad, Utbildningsstyrelsen 

Exempel på lokalt gymnasiekunnande

Frågor och diskussion, sammanfattning

 

Det är möjligt att det sker ändringar i programmet.

 

Datum och plats

12.–28.11.2019
Rovaniemi 12.11.2019 (eftermiddag)
Uleåborg 13.11.2019 (eftermiddag)
Kuopio 19.11.2019 (eftermiddag)
Helsingfors 20.11.2019 (eftermiddag)
Åbo 26.11.2019 (eftermiddag)
Tammerfors (svenskspråkig tillställning) 28.11.2019 (förmiddag)
Tammerfors 28.11.2019 (eftermiddag)