Nordic CRAFT kick off webinar

Seminarium Digitalisering Internationalisering Grundläggande utbildning eTwinning

Nordic CRAFT kick off webinar - välkomna med!

Undervisar du i åk 6-8? Har du och din klass lust att prova på ett helt nytt, roligt och spännande sätt lära och arbeta på i undervisningen?

Den 29:e november kl. 12.00 - 14.30 (CET) kan ni delta i ett webbinarium, där du och din klass kommer att starta upp ett samarbete med en klass från ett annat nordiskt land. Ni ska tillsammans hitta lösningar på ett verkligt och aktuellt problem som handlar om hållbarhet med hjälp av innovation och kreativt tänkande understött av digitalisering.

Mera information om dagens gång och samarbetet i bilagan!

Obs! Ny information (updaterat 5.11): De första 6 lärarna som anmält sig rymdes med, några extra platser möjliga så det kan ännu löna sig att anmäla sig! Trots att du inte rymdes med på webinariet kan du starta ett Nordic CRAFT projekt när som helst och delta i tävlingen.
Läs mera här: https://www.oph.fi/sv/program/vad-ar-etwinning#anchor-etwinning-och-nordic-craft

Vad är Nordic CRAFT?

Under de senaste fyra åren har man i Danmark utvecklat ett framgångsrikt koncept som heter CRAFT. CRAFT är en förkortning av orden "Creating Really Advanced Future Thinkers". Här arbetar eleverna med IT, design-tänkande, innovationer, kreativitet och samarbete för att lösa problem i vardagen.  År 2019 har Nordic CRAFT lanserats. Nordic CRAFT utvecklar CRAFT som nordiskt samarbete. Det europeiska eTwinning-nätverket fungerar som ett stöd för aktiviteterna i CRAFT. Också i Nordic CRAFT finns en tävling om det nordiska mästerskapet.  I Nordic CRAFT kan lärare från Danmark, Finland, Norge, Sverige, Island, Färöarna, Grönland och Åland delta. Verksamheten får stöd från Nordiska ministerrådet.

Anmäl dig till webinariet

Datum och plats

29.11.2019 08.30–16.30

Anmälningsperiod

16.10.2019 – 14.11.2019 kl 23:00

Bilagor