Nordplus ansökningsinfo 2020

Nordplus-webbinarium tisdagen 26.11.2019, kl. 10.00-12.00

Infotillfällets program (presentationerna är på finska, frågor kan ställas även på svenska):

9.45            Fjärranslutningen testas
10.00          Nordplus Nordens språk och Horistontal: möjligheter för högskolor
10.30          Nordplus Högre utbildning programmet
11.00          Ansökningssystemet Espresso presenteras
12.00          Infotillfället avslutas

Anvisningar för användning av Skype for Business:

Kolla med hjälp av IT-personalen vid din egen institution att du har möjlighet att delta i ett Skype for Business webbinarium.

Övriga tips:

  • Om anslutningen är dålig, stäng alla övriga program på din dator och logga in på Skype for Business meeting på nytt. Det lönar sig att använda fast internetuppkoppling (trådlös uppkoppling är osäkrare).
  • Vid behov, se till att IT-supporten vid din institution finns till hands under testandet och mötet.

Under Skype for Business mötet:

  • Deltagarna kan ställa frågor i chatten eller skicka dem före mötet via anmälningsblanketten.
  • Vänligen formulera frågorna tydligt så att det går att svara på dem även i ett senare skede under mötet.

Vid behov kan ni kontakta Kristina Savikurki +358 295 338 501 före mötet.

Anmäl dig här

Datum och plats

26.11.2019 10.00–12.00

Anmälningsperiod

1.11.2019 – 22.11.2019 kl 23:59