Arena för digitalt lärande 2020

Utbildning Seminarium Digitalisering Utveckling av utbildningen Småbarnspedagogik Förskoleundervisning Grundläggande utbildning Gymnasieutbildning Yrkesutbildning Högskoleutbildning Vuxenutbildning

Möten, fenomen och människor!

Under evenemanget får du mångsidig information om digital pedagogik och du kan bekanta dig med aktuella fenomen. 

Arenan för digitalt lärande riktar sig till lärare och skolledning på alla stadier, till tutorlärare, arbetsplatshandledare, representanter för IT-avdelningar, pedagogiska utvecklare och planerare, forskare samt fortbildare.

Notera att endast en del av programmet är på svenska. 

 

 

Läs mer

Datum och plats

2.–3.12.2020

Anmälningsperiod

5.6.2020 – 1.12.2020 kl 12:00

Bilagor

Anmälningsavgift

Molemmat päivät 279 + alv 24 % , 2.12.. tai 3.12. 179 € + alv 24 %/henkilö