Bedömningsarena 2020

Seminarium Ledning och förvaltning Utveckling av utbildningen Undervisning och handledning Bedömning av kunnande Småbarnspedagogik Förskoleundervisning Grundläggande utbildning

Lärare, rektorer och utbildningsanordnare samt lärarutbildare och forskare inbjuds till fortbildningsseminariet Bedömningsarena för att fördjupa sig i de preciserade riktlinjerna för bedömningen i den grundläggande utbildningen och kunskapskraven för slutbedömningen som nyckelfaktorer för likvärdigheten i bedömningen.

Närmare information kommer i början av året 2020, följ adressen www.oph.fi/koulutus

Anmälningen öppnas under våren 2020

Datum och plats

28.–29.9.2020
2 päivää
Radisson Blu Seaside , Helsinki
Gräsvikskajen 3, 00180 Helsingfors

Anmälningsperiod

1.4.2020 – 28.8.2020 kl 23:59

Anmälningsavgift

Tilaisuus on maksullinen. Hinta varmistuu ohjelman valmistuttua. Evenemanget är avgiftsbelagt. Priset bekräftas när programmet blir färdigt.