BOKA DATUMET - Nordplus-kontaktseminarium för småbarnspedagogik och förskoleundervisning

Seminarium Småbarnspedagogik Förskoleundervisning Nordplus Junior

Är du intresserad av att utveckla småbarnspedagogiken eller förskoleundervisningen tillsammans med nordiska och baltiska kolleger? Detta är möjligt i december 2020. Mer information om kontaktseminariet finns tillgängligt i augusti.

Mer information i augusti, nu redan på svenska

Datum och plats

6.–8.12.2020
2 dagar
Köpenhamn

Anmälningsperiod

15.5.2020 – 1.10.2020 kl 12:00

Bilagor

SAVE THE DATE - Flyer (på engelska)

Anmälningsavgift

Evenemanget är kostandsfritt. Nordplus Junior-programmet står för resor och logi.