BOKA DATUMET - Nordplus-kontaktseminarium för småbarnspedagogik och förskoleundervisning

Seminarium Småbarnspedagogik Förskoleundervisning Nordplus Junior

Är du intresserad av att utveckla småbarnspedagogiken eller förskoleundervisningen tillsammans med nordiska och baltiska kolleger? Detta är möjligt på hösten 2020. Mer information om kontaktseminariet finns tillgängligt på våren.

Mer information inom kort på sidan www.nordplusonline.org

Datum och plats

13.–15.9.2020
2 dagar

Anmälningsperiod

1.4.2020 – 31.5.2020 kl 12:00

Anmälningsavgift

Evenemanget är kostandsfritt. Nordplus Junior-programmet står för resor och logi.