Enhancing Digital Competences in Education and Training

Seminarium Digitalisering Internationalisering Småbarnspedagogik Förskoleundervisning Grundläggande utbildning Yrkesutbildning Högskoleutbildning Fritt bildningsarbete Vuxenutbildning Erasmus+ Erasmus+ Vuxenutbildningen Erasmus+ Yrkesutbildningen Erasmus+ Högskoleutbildningen Erasmus+ Allmänbildande utbildningen TCA

Organisationer verksamma inom vuxenutbildning, yrkesutbildning, allmännbildande utbidning och högre utbildning som planerar ett europeiskt Erasmus+ -samarbetsprojekt, som ännu inte har en partnerorganisation för projektet, kan ansöka om ett stipendium hos den nationella byrån för Erasmus+-programmet för att delta i ett kontaktseminarium. 60 deltagare från olika håll i Europa: möjlighet att träffa kolleger, bilda nätverk och hitta nya projektparter

  • tid: 8.-11.9.2020
  • plats: Estland
  • anordnare:  Estlands Erasmus+ nationella kontoret
  • språk: engelska

Målgrupp: 

The seminar is open to participants within the fields of school education, vocational education and training, adult education and higher education. The contact seminar is mainly targeted at representatives from schools, VET and higher education institutions, second chance schools, adult education centres, teacher training institutions, enterprises, research institutions and other organisations interested in the theme if seminar and committed to develop Erasmus+ strategic partnership.

Seminariets beskrivning:

The overall idea of the contact seminar is to find partners with similar interests and develop ideas for the new KA2 strategic partnerships on the issue of ICT and digital skills. The seminar will also give an opportunity to share experience and discover new approaches in the field with the special focus on creating cross sectoral and transversal collaborations between different sectors and organisations. 

Expected results: 
New potential good quality Erasmus+ KA2 project ideas/proposals for the 2021 selection round.

Ansökning:

4 platser för finländska deltagare från organisationer inom inom vuxenutbildning, yrkesutbildning, allmännbildande utbidning och högre utbildning kan sökas. Bidrag för resekostnader (högst 750 euro) kan ansökas hos den nationella byrån för Erasmus+-programmet. Logi- och måltidskostnader som ingår i seminarieprogrammet betalas direkt ur Erasmus+-programmets budget.

Ansökningstid går ut 17.5.2020

Mer information: 

Allmännbildande utbildning: Katariina Petäjäniemi (katariina.petajaniemi@oph.fi)
Högre utbildning: Heidi Hiltunen (heidi.hiltunen@oph.fi)
Yrkesutbildning: Sari Huttunen (sari.huttunen@oph.fi)
Vuxenutbildning: Johanna Tarvainen (johanna.tarvainen@oph.fi)

 

Ansökningsformulär (läs först ansökningsanvisning)

Datum och plats

8.–11.9.2020
Tallinn

Anmälningsperiod

6.3.2020 – 17.5.2020 kl 23:58

Bilagor

Ansökningsformuläs