Erasmus+ strateginen kumppanuushanke, Webinaari II: hankesuunnitelman laatiminen (tuotteet, työsuunnitelma, aikataulut, toiminnot)

Utbildning Ansökningsomgång för finansiering Internationalisering Erasmus+ Erasmus+ Vuxenutbildningen Erasmus+ Yrkesutbildningen Erasmus+ Högskoleutbildningen Erasmus+ Allmänbildande utbildningen