eTwinning-seminarium, Oslo

Utbildning Seminarium Digitalisering Internationalisering Grundläggande utbildning Gymnasieutbildning eTwinning

Ansökningar (ej anmälningar) och tilläggsinformation (t.ex. program): fritt formulerader ansökningar till Riikka riikka.aminoff@oph.fi

Workshoppens tema: "Coding, computational thinking and creativity".
Målgrupp: eTwinnare, som redan gjort ett eTwinning-projekt och vars elever är i åldern 13-16 år.
Obs! Vi ersätter alla andra kostander utom vikariekostnader. Vi köper dina flyg.

Datum och plats

18.–20.3.2020
Oslo, Norge

Anmälningsperiod

25.11.2019 – 7.2.2020 kl 23:00