Finlandssvensk utbildningskonferens

Utbildning Ledning och förvaltning Undervisning och handledning Grundläggande utbildning Gymnasieutbildning Yrkesutbildning Högskoleutbildning Fritt bildningsarbete

Vi vill skapa en gemensam mötesplats för att ta del av och diskutera aktuell forskning och aktuella frågeställningar inom utbildningen. Vi diskuterar också verksamhetskultur, ledarskap och trender som påverkar utbildningen. Konferensen erbjuder kunskap, inspiration, kultur och dialog.

Konferensen är avsedd för representanter för utbildningsanordnare, rektorer, lärare, föreståndare och personal inom alla utbildningsformer samt för lärarutbildare och övriga intresserade.

Läs mer

Datum och plats

21.–22.4.2020
Hanaholmen , Espoo
Hanaholmsstranden 5
FI-02100 Esbo
Map link

Anmälningsavgift

Priset bekräftas när programmet blir färdigt