Fortbildning om implementeringen av den lokala läroplanen för A1-språket i årskurserna 1 och 2

Utbildning Lärare och pedagogisk personal Undervisning och handledning Läroplan Bedömning av kunnande Grundläggande utbildning

Välkommen till fortbildning om språkundervisningen i årskurs 1 och 2! Fortbildningen ordnas i Helsingfors torsdagen den 6 februari 2020 på Sokos Hotel Tripla.

Målet för fortbildningen är att deltagarna ska få bekanta sig närmare med grunderna för läroplanen för undervisningen i A1-språk i årskurserna 1 och 2 samt ha möjlighet att skapa nätverk med andra lärare och med projektkoordinatorerna.

Förmiddagen bjuder på anföranden av Utbildningsstyrelsens sakkunniga och synvinklar från det lokala läroplansarbetet. Under eftermiddagens workshoppar får vi bekanta oss närmare med bedömningen av språkfärdigheter i årskurserna 1 och 2. Deltagarna får också tips på aktiverande arbetssätt och muntlig kommunikation i undervisningen i A1-språk.

Målgruppen är aktörerna som gör upp den lokala läroplanen, tutorlärarna i språk, lärarna som undervisar A1-språk i årskurserna 1 och 2 samt projektkoordinatorerna.

Utbildningsstyrelsen stödjer implementeringen av grunderna för läroplanen för årskurserna 1 och 2 i kommunerna och skolorna genom att ordna avgiftsfria, regionala fortbildningar hösten 2019 och våren 2020. Mer information om fortbildningarna finns i spalten till höger.

Välkommen på fortbildning!

Anmäl dig till fortbildningen via denna länk!

Datum och plats

6.2.2020 09.00–16.00
Sokos Hotel Tripla , Helsinki
Fredikanterassi 1

Anmälningsperiod

3.1.2020 – 24.1.2020 kl 16:15

Bilagor

Kutsu ja ohjelma