Guidance for Applicants of Strategic Partnerships

Informationsmöte Utbildning Internationalisering Utveckling av utbildningen Högskoleutbildning Erasmus+ Erasmus+ Högskoleutbildningen

Webinar for applicants of Erasmus+ Strategic Partnerships in the field of Higher Education applying in the 2020 Call (deadline 24 March 2020). The language of the webinar is English.

Datum och plats

30.1.2020 09.30–11.30