Kick off-tillfälle för utvecklingsprogrammet Nylitteracitet

Syftet med utvecklingsprogrammet Nylitteracitet är att stärka den digitala kompetensen, mediläskunnigheten samt programmeringsfärdigheterna bland barn och unga inom småbarnspedagogiken, förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen. Programmet är en del av undervisnings- och kulturministeriets utvecklingsprogram Utbildning för alla åren 2020–2022.

Utbildningsstyrelsen ansvarar för programhelheten som berör digital kompetens, och i arbetet medverkar även en projektgrupp bestående av sakkunniga. Programmet genomförs i samarbete med Nationella audiovisuella institutet, som koordinerar helheterna som berör medieläskunnighet och programmering.

Vi önskar dig välkommen till utvecklingsprogrammets kick off-tillfälle onsdagen den 1 oktober. Till dem som anmält sig skickas en länk till webbinariet närmare tillfället.

Anmäl dig till det finskspråkiga evenemanget via länken nedan.

Ilmoittaudu tilaisuuteen Webropolissa

Datum och plats

1.10.2020 09.00–12.15

Anmälningsperiod

1.9.2020 – 30.9.2020 kl 23:59