Nordplus webinarium/frågetimme

Utbildning Småbarnspedagogik Förskoleundervisning Grundläggande utbildning Gymnasieutbildning Yrkesutbildning Grundläggande konstundervisning Nordplus Horisontal Nordplus Junior Nordplus Nordens språk

Ansökningstiden för Nordplus-programmen utgår den 3.2.2020. Du kan söka stöd för samarbetsprojekt mellan daghem/skolor/läroanstalter (Nordplus Junior), tvärsektoriellt samarbete (Nordplus Horisontal) och gällande nordiska språk (Nordplus Nordens Språk).

Mer information om tillvägagångssätten: https://www.oph.fi/sv/utveckling-och-internationalisering/stod-internationalisering/nordplus och https://nordplusonline.org/nor

Du kan påverka innehållet med dina frågor och vid behov kan även mikrofonen användas. Språket är främst finska men det går bra att ställa frågor på svenska, och direkta svar ges på båda inhemska vid behov.

 

Datum och plats

14.1.2020 14.00–15.30
1,5 h