Seminariet inställt: Bildning och kompetens – hur vill vi utveckla den svenskspråkiga utbildningen?

Utbildning Ledning och förvaltning Undervisning och handledning Grundläggande utbildning Gymnasieutbildning Yrkesutbildning Högskoleutbildning Fritt bildningsarbete

Seminariet är inställt.

Utbildningsstyrelsen bjuder in till ett seminarium om utvecklingen av den svenskspråkiga utbildningen.

Seminariet ordnas onsdag 29.4.2020 kl. 9–16 på Paasitorni i Helsingfors (Paasivuorigatan 5 A).

Seminariet är avsett för representanter för utbildningsanordnare, rektorer, lärare, föreståndare och personal inom alla utbildningsformer samt för lärarutbildare och övriga intresserade. Seminariet är kostnadsfritt, men lunchen är på egen bekostnad.

Bekanta dig med programmet. Du hittar programmet i bilagan under den här texten.

Vänligen anmäl dig senast 25.3.2020. Antalet deltagare är begränsat till 160.

Hjärtligt välkommen!

Enheten för svenskspråkig utbildning 100 år

I år fyller enheten för svenskspråkig utbildning vid Utbildningsstyrelsen 100 år. Vi önskar fira året genom att lyfta fram betydelsen av en livskraftig svenskspråkig utbildning i vårt land. Seminariet Bildning och kompetens – hur vill vi utveckla den svenskspråkiga utbildningen? är en del av jubileumsårets program.

År 1920 inrättades en avdelning vid den dåvarande skolstyrelsen för behandling av ärenden gällande de svenskspråkiga lärdomsskolorna och folkundervisningsläroanstalterna. Under senare decennier har även yrkesutbildningen och småbarnspedagogiken blivit en del av enhetens uppdrag.

Datum och plats

29.4.2020 09.00–16.00
Paasitorni , Helsinki
Paasivuorigatan 5 A
00530 Helsingfors

Anmälningsperiod

18.2.2020 – 25.3.2020 kl 16:00

Bildning och kompetens – hur vill vi utveckla den svenskspråkiga utbildningen?

Bilaga