Sker lärandet på fenomenens villkor?

Seminarium Utveckling av utbildningen

Välkommen att delta i diskussionen kring temat ”Sker lärandet på fenomenens villkor?” torsdagen den 27 februari, antingen på plats (Hagnäskajen 6, Helsingfors, Monitoimitila, 1:a våningen) eller via nätet. Evenemanget ordnas på finska men man kan även delta i diskussionen på svenska.

I diskussionen deltar förutom företrädare för skolvärlden även professor i pedagogisk psykologi Kirsti Lonka, chef för utvecklingstjänster Marjo Kyllönen och doktorand Mikko Niemelä. 

Anmälning

Datum och plats

27.2.2020 14.00–15.30
Opetushallitus
Hakaniemenranta 6, Helsinki

Anmälningsperiod

10.2.2020 – 27.2.2020 kl 14:00