Webinar: Erasmus Charter för högre utbildning (ECHE)

Informationsmöte Erasmus+ Högskoleutbildningen

För att kunna delta i den nya programperioden i Erasmus+-programmet (2021–2027), måste högskolan ansöka om en Erasmus stadga (Erasmus Charter for Higher Education, ECHE), som beviljas av Europeiska kommissionen. ECHE är högskolornas ackreditering för Erasmus+-programmet och ger rätt att:

  • Ansöka om Erasmus+-finansiering från den nationella byrån för högskolestuderande och -personal för utlandsperioder beträffande europeisk och global mobilitet (nuvarande KA103 och KA107) samt till exempel för strategiska partnerskapsprojekt (KA2) under den nuvarande programperioden.
  • Ansöka om finansiering från EU-kommissionen för Erasmus+-programmets samarbetsprojekt inom den högre utbildningen, till exempel den nuvarande programperiodens Erasmus Mundus-magisterprogram och kapacitetsförstärkningsprojekt.
     

Datum och plats

26.3.2020 09.30 – 12.00

Bilagor

Material