XII Internationaliseringsdagarna för allmänbildande utbildning och småbarnspedagogik - Internationella nätverk för välmående och hållbarhet

Seminarium Välbefinnande Internationalisering Småbarnspedagogik Förskoleundervisning Grundläggande utbildning Gymnasieutbildning
Nainen hymyilee

Hur kan vi påverka och agera ansvarsfullt internationellt? Hur kan vi uppnå välmående tillsammans?  

 

 

 

XII Internationaliseringsdagarna för allmänbildande utbildning och småbarnspedagok hålls som ett webbinarium 12-13.11.2020 

Webbinariet är flerspråkigt (finska, svenska och engelska) och riktat till en bred målgrupp: grundskole- och gymnasielärare, rektorer, utbildningschefer, bildningschefer, lärare och sakkunniga inom småbarnspedagogiken och andra som intresserar sig för internationalisering. 

Programmet består av 3 valfria programhelheter,  en halv arbetsdag per helhet. Du kan anmäla dig till helheterna separat eller välja dem alla. 

Under webbinariet hålls 10 workshoppar om aktuella teman.

Valfria programhelheter

Helheterna behandlar följande breda ämnesområden:

  1. Internationalisering inom småbarnspedagogik: torsdagen den 12.11.2020 kl. 9.30 – 12.00
  2. Idéer för fungerande internationalisering i svenskspråkiga skolor: torsdagen den 12.11.2020 kl.  13.00 – 15.30
  3. Välmående och hållbarhet i skolorna av  internationell samverkan:  fredagen den 13.11.2020 kl. 9.00 – 12.30

Som en del av helheten Internationella nätverk för välmående och hållbarhet talar Karen Pashby om temat Towards ethical global citizenship education and critical multiculturalism:  Where are we now, and where should we go from here? 

Vi hör bland annat om utbildningssamarbetet mellan Senegal och Finland, nya Erasmus+ programperioden samt främjandet av fred och ickevåldskulturen i skolorna. 

Webbinariet är planerat i samarbete med Vasa stad, Åbo Akademi/Vasa övningsskola och Utbildningsstyrelsen. 

Bekanta dig med programmet och kom med!

Anmälan - välj 1-3 olika programhelheter

Datum och plats

12 – 13.11.2020

Anmälningsperiod

21.9.2020 – 30.10.2020 kl 17:00

Bilagor

Program