Building up the capacity - family and school together for well-being

Seminarium Samarbete mellan hem och skola Småbarnspedagogik Förskoleundervisning Grundläggande utbildning Gymnasieutbildning Erasmus+ Erasmus+ Allmänbildande utbildningen

Erasmus+ webbinariet ”Building up the capacity – family and school together for well-being” anordnas för experter inom undervisnings- och utbildningsbranschen från olika europeiska länder. 

Ett fungerande samarbete mellan hemmet och skolan kan ha inverkan på barnens inlärning, motivation och trivsel i skolan. Ytterligare kan  elevernas föräldrar eller vårnadshavare stöttas i föräldraskapet.

I grunderna för läroplanen för den grundläggande utbildningen beskrivs att det är viktigt att även vårdnadshavarna kan delta i  planerandet av undervisningen, till exempel läroplanen, målen för lärandet och lärmiljöer samt utvecklingen av målen för skolans verksamhet och fostrande arbete inklusive samarbetet mellan hem och skola. 

Webbinariet möjliggör diskussioner samt erfarenhetsutbyte under expertanföranden och i workshoppar om samarbetet mellan hem och skola,  god praxis om tidig intervention och om användning av olika modeller som stöder välmående i praktiken, t.ex. som en del av skolans verksamhetskultur, i hemundervisning och inom lokalsamhället. Samtidigt kan man uppleva kamratstöd med europeiska kolleger. 

Dessa teman behandlas mångsidigt under 2 dagar. 

För vem passar webbinariet? 

Vi önskar deltagare från småbarnspedagogiken, förskoleundervisningen  och grundläggande utbildningen;  både lärare och ledare, psykologer, elevhandledare samt andra experter från Finland och olika europeiska länder. Evenemanget passar speciellt dig som är intresserad av att höra om verksamhetsmodeller och praxis i andra länder och vill samarbeta med europeiska kolleger. 

Om programmet

I programmet finns internationella anföranden från Kanada, Island och Europeiska kommissionen. Från Finland deltar bl.a.  Vanhempainliitto, Undervisnings- och kulturministeriet, Åbo universitet, Itla (Itsenäisyyden juhlavuoden lastensäätiö), Mieli ry, Satakunnan AMK och Careeria. Även virtuella besök till skolor i Björneborg inkluderas. 

Ansök om en plats

Länken i högra hörnet för dig till ansökningsblanketten. Tillställningen ordnas som ett webbinarium till både finska och utländska deltagare.  De finska deltagarnas antal har begränsats till 20, de europeiskas till 40.  Evenemanget är kostnadsfritt.  

Mer information: 
Kristiina Kirjarinta, fornamn.efternamn(at)oph.fi 

Huvudarrangörerna är Erasmus+ nationella kontoren i Finland och Island samt Björneborgs stad.

 

Datum och plats

19.–20.4.2021
2 päivää ja lyhyt seuranta 28.4.2021
Teams-webbinarium

Anmälningsperiod

4.1.2021 – 28.2.2021 kl 16:00