Digioppimisen areena 2021 - Arena för digitalt lärande 2021

Webbinarium Ledning och förvaltning Lärmiljö Småbarnspedagogik Förskoleundervisning Grundläggande utbildning Gymnasieutbildning Yrkesutbildning Fritt bildningsarbete

Istället för en digital överbelastning utlovas konkret info och exempel kring utvalda teman.

Digi tillsammans ─ med lärandet först! Vad innebär en helhetsarkitektur för lärandet? Vad är fördelarna med en referensarkitektur? Hur formar sig referensarkitekturen utifrån lärandets, elevernas, de studerandes och lärarens behov? Och hur kan vi säkerställa att barnet och den unga har tillräckliga digitala färdigheter? Och vad är tillräckliga färdigheter? 

Arenan för digitalt lärande webbinarium riktar sig till lärare, utbildningsledare och pedagogiska utvecklare från småbarnspedagogiken till andra stadiet samt till representanter för dataadministrationen.

På webbinariet Arenan för digitalt lärande 2021

  • får du information om aktuella teman kring digitalt lärande av de främsta sakkunniga inom området
  • får du bekanta dig med praktiska exempel på digitalt lärande
  • kan du utbyta tankar med kolleger över nätet.

Årets teman är välbefinnande, digital pedagogik, helhetsarkitektur för lärandet samt handledning och stöd.

Notera att endast en del av programmet är på svenska.

Program

8.12.2021 Teman: helhetsarkitektur för lärandet samt handledning och stöd

9.00-9.15

Tervetuloa/Välkommen

direktör Paula Merikko, Utbildningsstyrelsen

9.15-9.45 Oppimisen kokonaisarkkitehtuuri
Mistä oppimisen kokonaisarkkitehtuurissa on kyse?
IT-arkkitehti Sami Mäkinen, Opetushallitus
9.45-11.45

Parallellprogram: Lokalt utvecklingsarbete 

9.45-10.15 

Varhaiskasvatuksen eVakan kehitys yhteistyössä kuntien kanssa

- Parhaita oppeja kehitystyöstä sekä jatkosuunnitelmat

projektipäällikkö Meri Vainio tai digikehittämispäällikkö Harri Luttinen, Espoon kaupunki

10.15-11.00

DigiEko: Erfarenheter av utvecklingsarbete kring det digitala ekosystemet i några kommuner
utbildningsplanerarna Roland Träskelin och John Henriksson, CLL vid Åbo Akademi

11.00-11.45

Digitalt ledarskap och ekosystem – ett lokalt case
utbildningschef Ulrika Lundberg och it-pedagog Sebastian Ducander, Pargas stad

9.45-11.45

Parallellprogram: Lokalt, nationellt och internationellt utvecklingsarbete

9.45-10.15

Perusopetus: Lappeenrannan LADE-hanke
projektikoordinaattori Matti Kähkönen, Saimaan mediakeskus, Lappeenrannan kaupunki

10.15-11.15

Lukio: Itä-Suomen lukioverkoston digitaalinen ekosysteemi
lukio-opetuspäällikkö Jukka Sormunen ja hankesuunnittelija Sanna Oikari, Kuopion kaupunki

11.15-11.45

Ammatillinen koulutus: Yhteisöllisesti tuotettu eKampus-visio 2025/2035

kehittämispäällikkö, digitalisaatio ja Opinlakeuspalvelut Minna Haasio ja verkkopedagoginen suunnittelija Hanna-Maija Rantamäki, Seinäjoen koulutuskuntayhtymä Sedu

11.45-12.45 Paus + utställningar
12.45-13.00 Eroon tunnusrumbasta MPASSid:llä!
erityisasiantuntija Kiira Noponen, Opetushallitus
13.00-14.00

Näkökulmia digitalisaation johtamiseen

Ammatillinen koulutus
johtaja Riikka-Maria Yli-Suomu, Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä KEUDA

Varhaiskasvatus
digikehittämispäällikkö Jari Harvio, Hämeenlinnan kaupunki

14.00-14.15 Diskussion
14.15-14.30 Paus
14.30-15.00 Opettajan ja ohjaajan yhteistyö hybridiopetuksen toteutuksessa – koronavuoden opetuksia ja oivalluksia.
ohjaava opettaja Jukka Vetoniemi ja konsultoiva ohjaaja Mari Laitinen, Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri                             
15.00-15.30 Opiskelijan itseohjautuvuuden tukeminen digitaalisissa oppimisympäristöissä
hankekoordinaattori Nina Kurki ja verkko-ohjaaja Annukka Manninen, Mikkelin kaupungin liikelaitos Otavia
15.30 Första dagen avslutas

9.12.2021 Teman: Digipedagogik och välbefinnande

9.00-9.30

Bekanta dig med utställningen 

tutustu kehittämistyön helmiin mm. Virtuaaliset ja simuloidut oppimisympäristöt ammatillisessa koulutuksessa ja perusdigitaitojen digitaaliset osaamismerkit 

Bekanta dig med utställarna

9.30-10.30

Keynote: Oppivat aivot digitalisaation aikakaudella

psykologian tohtori, aivotutkija Mona Moisala, Heltti Oy

10.30-11.00

Case: HyGGe - Hyvinvointiteknologian pedagoginen oppimispolku
lehtori Jonna Vuorinen ja projektipäällikkö Mirva Julkunen, WinNova Hankkeet ja kansainvälisyys yksikkö

  eller
10.30-11.00 Analytiikkaa ja hyvinvointia
Digitaalisen osaamisen erityisasiantuntija Teemu Heino, Porin kaupunki ja lehtori, opetustoimen digitalisaatiokoordinaattori Janne Korsimo, Ruskon kunta 
11.00-11.15 Paus
11.15-11.45 Keksimisen pedagogiikka – teknologia sekä oppimisen kohteena että tukena
yliopistolehtori, Innokas-verkoston johtaja Tiina Korhonen, Helsingin yliopisto
11.45-12.30

Lasten ja nuorten digiosaamisen vahvistaminen – Millaisin keinoin tasa-arvoa edistetään?
kehittämistyön koordinaattori Jarno Bruun, Kuopion kaupunki 
ja Alina Räsänen, Pirtin koulu 6. lk sekä Onni Väänänen, Aurinkorinteen koulu 4. lk, Kuopio. Aiheeseen johdattelee hankekoordinaattori Päivi Leppänen, Opetushallitus

12.30-13.15 Paus
13.15-14.15 Digitala lösningar för lärande - kom och träffa våra utställare

*** Förändringar i programmet är möjliga

Delta enkelt på distans

Kom med och lyssna på presentationerna som strömmas, träffa bekanta  och skapa nya kontakter på nätet. Evenemangets interaktivitet sköter vi om på plattformen Howspace.

Samla en grupp från din organisation och delta tillsammans. På det sättet tar ni bäst vara på Digiarenans utbud. Redan en grupp på tre personer kan delta till ett reducerat pris.   Anmälningen ska då göras som en gruppanmälan.

Grupprabattpriser (utan moms) från 5.11:
• 3-5 personers grupp, pris 189 € / person
• 6-10 personers grupp, pris 178 € / person
• 11-15 personers grupp, pris 168 € / person

Moms 24 % tillkommer.

Anmälan och deltagande

Du kan fortfarande registrera dig. Välkomna med!

I samband med anmälan ber vi dig ange även följande:

  • faktureringsadress
  • e-postadress

Deltagarlänken är personlig och den får inte vidarebefordras. Vi skickar deltagarlänken och närmare anvisningar med e-post till deltagarna en dag före webbinariet.

Vi skickar en bekräftelse om att webbinariet blir av ungefär en vecka före evenemanget till den e-postadress som angetts i anmälan.

Annulleringsvillkor

För en annullering som gjorts 7–3 dagar före webbinariet debiterar vi 30 % av deltagaravgiften. Om annulleringen görs senare eller inte alls, debiterar vi hela deltagaravgiften. Annulleringen ska göras med e-post. Om en deltagare får förhinder går det bra att någon annan deltar.

Ytterligare information

Har du frågor? Ta kontakt med e-post:   koulutuspalvelut [at] oph.fi

 

Anmäl dig här!

Datum och plats

8.–9.12.2021
1 ja 1/2 päivää -- 1 + 1/2 dag

Anmälningsperiod

25.10.2021 – 7.12.2021 kl 15:00

Bilagor

Arena för digitalt lärande 2021 Program

Anmälningsavgift

210 € + alv 24 % (1,5 päivää). Katso ryhmäalennushinnat! 210 € + moms 24 % (1,5 dagar). Se också grupprabattpriser!