Digital kompetens - nuläge och de nya kunskapsbeskrivningarna (webbinarium)

Seminarium Digitalisering Småbarnspedagogik Förskoleundervisning Grundläggande utbildning

Webbinariets innehåll

Digital kompetens i Svenskfinland – var står vi nu?

Linda Mannila gjorde under 2020 med stöd av Svenska Kulturfonden en utredning om digital kompetens inom den grundläggande utbildningen i Svenskfinland. Målet med utredningen var att presentera nuläget, lyfta fram goda modeller och beskriva eventuella utvecklingsbehov. Resultaten publiceras i en rapport i slutet av januari, och under den här sessionen får vi höra Linda presentera sitt arbete och diskutera de huvudsakliga resultaten.

Nya kunskapsbeskrivningar för digital kompetens

Under webbinariet bekantar vi oss med de kunskapsbeskrivningar som utarbetats för digital kompetens, programmering och medieläskunnighet för småbarnspedagogiken, förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen. Kunskapsbeskrivningarna publiceras i februari 2021 och alla deltagare har möjlighet att bekanta sig med beskrivningarna på förhand. Kunskapsbeskrivningarna diskuteras under ledning av Alexandra Nordström och Kristian Smedlund på UBS.

Webbinariet är avgiftsfritt.

Målgrupp: Tutorlärare/lärare, rektorer, föreståndare, utbildningsledare, utbildningsplanerare och övriga intresserade.

Anmälningar tas emot fram till tisdag 9.3 kl. 12.

Anmälningsblankett:
https://link.webropolsurveys.com/S/0BEA933AA3D9F379


Mer info om utvecklingsprogrammet Nylitteracitet: https://www.oph.fi/sv/utveckling/utvecklingsprogrammet-nylitteracitet

 

Datum och plats

11.3.2021 14.30 – 17.00
2,5 h